Статистика НДУ за вересень 2022р. Друк

Статистика НДУ за вересень 2022р.


Cтаном на 30.09.2022р.:

Загальний обсяг депозитарних активів, грн.:

 • 1 893 362 791 596,08

Кількість емітентів:

 • 10 782

Кількість ДУ:

 • 151

Загальна операційна активність:

 • 13 678

Сформовано реєстрів/переліків власників іменних цінних паперів:

 • 841
Кількість корпоративних операцій українських емітентів щодо виплати доходу/сум погашення  через  депозитарну систему України:
 • 87

Виплати у валюті за корпоративними подіями іноземних емітентів через рахунок НДУ, відкритий в Clearstream Banking S.A. (CBL), USD:

 • 71 894,38

Кількість баз даних та документів ДУ, що знаходяться в ЦД на уповноваженому зберіганні, та кількість рахунків за ними:

 • 143/453 427

Кількість всіх розпоряджень, поданих клієнтами щодо рахунків відкритих в Центральному депозитарії:

 • 2 704

Кількість розпоряджень, поданих через web-сервіс "Кабінет  Клієнта":

 • 2 416

Кількість повідомлень, направлених через депозитарну систему України за розпорядженнями клієнтів:

 • 159

Кількість клієнтів-користувачів web-сервіс "Кабінет  Клієнта":

 • 5 040