Статистика НДУ серпень Друк


Статистика НДУ за серпень 2022р.


Cтаном на 31.08.2022р.:

Загальний обсяг депозитарних активів, грн.:

 • 1 895 820 555 408,46

Кількість емітентів:

 • 10 785

Кількість ДУ:

 • 154

Загальна операційна активність:

 • 9 457

Сформовано реєстрів/переліків власників іменних цінних паперів:

 • 789
Кількість корпоративних операцій українських емітентів щодо виплати доходу/сум погашення  через  депозитарну систему України:
 • 110

Виплати у валюті за корпоративними подіями іноземних емітентів через рахунок НДУ, відкритий в Clearstream Banking S.A. (CBL), USD:

 • 18 454,22

Кількість баз даних та документів ДУ, що знаходяться в ЦД на уповноваженому зберіганні, та кількість рахунків за ними:

 • 143/453 427

Кількість всіх розпоряджень, поданих клієнтами щодо рахунків відкритих в Центральному депозитарії:

 • 2 068

Кількість розпоряджень, поданих через web-сервіс "Кабінет  Клієнта":

 • 1 806

Кількість повідомлень, направлених через депозитарну систему України за розпорядженнями клієнтів:

 • 142

Кількість клієнтів-користувачів web-сервіс "Кабінет  Клієнта":

 • 5 026