Home Newsroom Important Процедура авторизації для депозитарних установ!
Процедура авторизації для депозитарних установ! Print
Friday, 18 March 2022 11:08

До уваги депозитарних установ!

 

Для забезпечення можливості проведення операцій та/або вчинення відповідних дій, що передбачені Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Про упорядкування проведення операцій на ринках капіталу на період дії воєнного стану від 08.03.22 №144,  депозитарні установи допускаються до роботи з ІС СОІ Центрального депозитарію в рамках провадження депозитарної діяльності лише у разі проходження процедури авторизації.

___1803

Для проходження авторизації необхідно:

  • Надати письмове звернення щодо необхідності проходження авторизації (Заява) та реєстраційну картку депозитарної установи (додаток №4А до Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів), засвідчені кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи (розпорядника рахунку) депозитарної установи та кваліфікованою електронною печаткою (у разі використання), на електронну адресу Центрального депозитарію helpdesk@csd.ua
  • Розпорядникам рахунку/операторам рахунку депозитарної установи пройти процедуру верифікації із застосуванням засобів відео зв’язку. Про дату та час, порядок проведення верифікації із застосуванням засобів відео зв’язку розпорядник рахунку/оператор рахунку депозитарної установи повідомляється Центральним депозитарієм цінних паперів завчасно шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну адресу депозитарної установи для зворотного зв’язку.

У разі виникнення сумнівів щодо  наданої інформації Центральний депозитарій залишає за собою право запитувати додаткові документи, що необхідні для ідентифікації депозитарної установи та /або її уповноважених осіб, у разі необхідності.

За додатковою інформацією звертайтеся до контакт-центру по телефону (044)363-04-00 чи користуйтеся поштовим сервісом підтримки Центрального депозитарію helpdesk@csd.ua.