Головна Новини Найважливіші новини Фінансовий моніторинг клієнтів - Емітентів!
Фінансовий моніторинг клієнтів - Емітентів! Друк
Понеділок, 31 січня 2022, 10:00

Шановні Клієнти - Емітенти!

Будь ласка, зверніть увагу, що відповідно до вимог ст.ст. 8, 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № (далі – Закон) Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» як суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язане здійснювати, належну перевірку нових клієнтів, а також існуючих клієнтів (представників клієнтів).

 

Належна перевірка - заходи, що включають:

  • ідентифікацію та верифікацію клієнта (його представника);
  • встановлення кінцевого бенефіціарного власника клієнта або його відсутності, у тому числі отримання структури власності з метою її розуміння, та даних, що дають змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника, та вжиття заходів з верифікації його особи (за наявності);
  • встановлення (розуміння) мети та характеру майбутніх ділових відносин або проведення фінансової операції;
  • проведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнта, що здійснюються у процесі таких відносин, щодо відповідності таких фінансових операцій наявній у суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, його діяльність та ризик (у тому числі, в разі необхідності, про джерело коштів, пов'язаних з фінансовими операціями);
  •  забезпечення актуальності отриманих та існуючих документів, даних та інформації про клієнта;

Ідентифікація та верифікація клієнта здійснюються до встановлення ділових відносин, вчинення правочинів, проведення фінансової операції, відкриття рахунка.

Актуалізацію даних про клієнта ПАТ «НДУ» зобов’язаний здійснювати в процесі обслуговування клієнта. Уточнення інформації повинно здійснюватися періодично в залежності від виду діяльності клієнта та типу фінансових операцій, що проводяться ним.

Крім того, обов'язкова актуалізація даних щодо ідентифікації клієнта проводиться у разі:

  • зміна місцезнаходження клієнта;
  • зміна реквізитів банку, в якому відкрито рахунок клієнта;
  • зміна відомостей про виконавчий орган (органи управління);
  • зміну осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном клієнта, та зміну їх ідентифікаційних даних (закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів (в тому числі у випадку вклеювання нової фотокартки в паспорт клієнта при досягненні 25- або 45-річного віку або закінчення строку дії ID-картки), зміну місця проживання або місця перебування чи місця тимчасового перебування в Україні);
  • унесення змін до установчих документів.

 

!Керуюсь зазначеним вище, просимо Вас знайти можливість та надати до ПАТ «НДУ» у строк до 15.02.2022р. заповнений та підписаний Опитувальний лист юридичної особи – резидента та відповідні підтверджуючі зміни документи (за наявності).

Опитувальний лист юридичної особи – резидента просимо надати:

- засобами веб-сервісу Кабінет клієнта; Опитувальний лист має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом представника клієнта та печаткою юридичної особи (за її наявності); або

- шляхом надсилання Опитувального листа юридичної особи – резидента, підписаного представником юридичної особи та печаткою юридичної особи (за наявності) на адресу ПАТ «НДУ» 04107, м. Київ, вул. Тропініна 7-Г.

 

 

Приклади:

Заповнення Опитувального листа юридичної особи – резидента

Схематична структура власності

Зразок складання схематичного зображення структури властності


!
Звертаємо вашу увагу на те, що відповідно до п. 6.3 Правил Центрального депозитарію цінних паперів ненадання клієнтом документів та/або інформації, необхідних(-ої) для виконання Центральним депозитарієм вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, є підставою для відмови у проведенні депозитарної операції! 


Сподіваємося на Ваше розуміння.