Home Newsroom Important НДУ відкрив рахунок в Національному банку України
НДУ відкрив рахунок в Національному банку України Print
Thursday, 01 July 2021 13:08

 

З 01.07.2021 року набули чинності зміни законодавства щодо обслуговування операцій емітента з виплати доходів/сум погашення грошовими коштами, а також інших передбачених законодавством виплат в національній валюті та іноземній валюті з використанням грошового рахунку Центрального депозитарію (ЦД) у Національному банку України (НБУ).

 

Ще на етапі формування Стратегії розвитку ринків капіталу, до появи Закону №738-IX (Закон України “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки”), учасниками процесу, зокрема за участі міжнародних експертів, було сформоване майбутнє бачення механізму проведення грошових розрахунків через рахунок в Національному банку України. Для учасників ринку капіталу, які проводять розрахунки за угодами щодо цінних паперів, виплати доходів, та дивідендів, використання грошового рахунку в Національному банку - є максимально надійним та захищеним механізмом взаємодії. Практика виплати дивідендів через депозитарну систему України існує ще з 2013 р. для забезпечення одночасної виплати дивідендів та інших доходів акціонерам/інвесторам, що є реалізацією міжнародних стандартів з обробки корпоративних дій. Новації Закону були, зокрема, націлені на усунення ризику комерційного банку при обслуговуванні депозитарною системою виплати доходів, дивідендів та інших виплат, що виникають від володіння цінними паперами.

Грошовий рахунок ЦД в НБУ повністю захищено від ризиків арешту на законодавчому рівні, що в свою чергу унеможливлює наявність відповідних ризиків і до Центрального депозитарію.

ЦД зі свого боку, захищає права як емітента так і інвестора. Для інвестора: виплати доходів/дивідендів через депозитарну систему України з використанням рахунку НБУ забезпечує 100% надходження коштів до кінцевого власника, оскільки законодавство чітко регулює процес та поетапні кроки в ньому всіх суб’єктів інфраструктури, зокрема, депозитарних установ які обслуговують власника. Для емітента: взаємодія з Центральним депозитарієм через рахунок ЦД в Національному банку - це єдина точка входу, що значно спрощує процес виплати доходів за цінними паперами.

 

Нагадуємо, що у зв’язку зі змінами в законодавстві, які набули чинності з 01.07.2021 року, та припиненням здійснення ПАТ «Розрахунковий центр» банківської діяльності з 01.07.2021 року, грошовий рахунок Центрального депозитарію, що використовувався для розрахунків за операціями щодо цінних паперів, а саме: № UA103444430000026506000010922 в Публічному акціонерному товаристві «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» МФО 344443, ЗАКРИТО..

 

Звертаємо увагу, що Додаткові угоди щодо виплати доходів/сум погашення, які були укладені до 30.06.2021 року, потребують обов’язкового переукладання і надання послуг з виплати доходів/сум погашення на підставі таких додаткових угод не може бути здійснено в зв’язку зі змінами в законодавстві.

З умовами додаткової угоди щодо виплати доходів/сум погашення, що діють з 01.07.2021 року, а також з порядком її укладання можна ознайомитися за посиланням.

 

 

За додатковою інформацією звертатися: pr@csd.ua


Довідка
Національний депозитарій України створений відповідно до Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» для забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного обліку. Договір про заснування Національного депозитарію України підписано ДКЦПФР та НБУ 18 грудня 1998 року. Державна реєстрація відбулася 17 травня 1999 року. Структура власності ПАТ «НДУ» (станом на ІІ квартал 2017 року): 25% акцій належить державі (управління здійснює НКЦПФР), 25% - належать НБУ, 24,99% - Ощадбанку, майже 11% - КНПФ НБУ, 9,99% - Укрексімбанку, менше 5% акцій – іншим власникам.
12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України «Про депозитарну систему України» (далі – Закон), згідно з яким ПАТ «НДУ» набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації НКЦПФР в установленому порядку Правил Центрального депозитарію (рішення НКЦПФР від 01.10.2013 №2092).
Центральний депозитарій веде депозитарний облік усіх емісійних цінних паперів, крім тих, облік яких веде Національний банк України відповідно до компетенції, визначеної Законом.