Home Newsroom Important Зміни до Регламенту провадження депозитарної діяльності ЦД
Зміни до Регламенту провадження депозитарної діяльності ЦД Print
Monday, 07 June 2021 16:17

Національний депозитарій України, у зв’язку із внесенням змін до законодавства та необхідністю приведення внутрішніх документів у відповідність, повідомляє, що рішенням Правління №1/18 від 07.06.2021 р. внесенні зміни до Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів.

регламент

 Зокрема:

  1. Термінологію, що використовується в тексті Регламенту, приведено до вимог Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»
  2. Регламентом передбачено надання послуг щодо забезпечення проведення  зборів власників облігацій.
  3. Регламентом передбачено надання послуг щодо реєстрації випуску та обслуговування випуску нового фінансового інструменту - депозитних сертифікатів банку.
  4. Уточнено процедуру та приведено у відповідність до вимог законодавства процес направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України.
  5. Для зручності емітентів та пришвидшення процесу передбачено надання документів та отримання звітних документів щодо кодифікації засобами веб-сервісу «Кабінет клієнта».
  6. Приведено у відповідність до Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України Запит Центральному депозитарію щодо подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України.
  7. Уточнено процедури щодо обслуговування операцій емітента з виплати доходів/сум погашення та обслуговування погашення випуску цінних паперів емітента з врахуванням, що  передбачені законодавством виплати грошових коштів в національній валюті України здійснюється через грошовий рахунок, відкритий Центральним депозитарієм в Національному банку України. Виплати в іноземній валюті здійснюється Центральним депозитарієм в порядку, визначеному відповідним договором з клієнтом та Регламентом.

 

Зміни до Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів набирають чинності з 01.07.2021р.