Home Newsroom Important З 01.07.2021 р. виплата доходів/дивідендів - через рахунок НДУ в НБУ
З 01.07.2021 р. виплата доходів/дивідендів - через рахунок НДУ в НБУ Print
Wednesday, 02 June 2021 15:05

Шановні клієнти!

01.07

В зв’язку зі змінами в законодавстві, які набувають чинності з 01.07.2021 року, та припиненням здійснення ПАТ «Розрахунковий центр» банківської діяльності з 01.07.2021 року, повідомляємо про закриття грошового рахунку Центрального депозитарію, що використовується для розрахунків за операціями щодо цінних паперів, а саме: № UA103444430000026506000010922 в Публічному акціонерному товаристві «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» МФО 344443. Останній день проведення операцій з зарахування коштів на зазначений рахунок 25.06.2021 р.

З 01.07.2021 р. для обслуговування операцій емітента з виплати доходів/сум погашення грошовими коштами (глобальний сертифікат випуску цінних паперів депоновано в Центральному депозитарії), інших передбачених законодавством виплат в національній валюті використовується грошовий рахунок Центрального депозитарію у Національному банку України №UA163000010000032308338101027, код банку 300001.

Починаючи з 01.07.2021 року обслуговування операцій емітента з виплати доходів/сум погашення грошовими коштами, інших передбачених законодавством виплат в іноземній валюті здійснюється Центральним депозитарієм в порядку, визначеному відповідним договором, укладеним з клієнтом після 01.07.2021 року.

Інформація щодо внесення змін до договорів (депозитарного договору, додаткової угоди до договору про обслуговування випусків цінних паперів щодо надання послуг з виплати доходів / сум погашення цінних паперів грошовими коштами тощо) буде розміщена додатково в розділі «Депозитарним установам»/«Договори» та «Емітентам»/ « Договори» та «Послуги»/ «Виплата доходів/сум погашення за цінними паперами».