Головна Новини Найважливіші новини Пропозиції щодо внесення змін до Регламенту ЦД
Пропозиції щодо внесення змін до Регламенту ЦД Друк
Понеділок, 24 травня 2021, 15:32

 

Шановні колеги!

 

Національний депозитарій України, у зв’язку із внесенням змін до законодавства та необхідністю приведення внутрішніх документів у відповідність, повідомляє, що рішенням Правління від 24.05.2021 р. попередньо схвалено зміни та доповнення до Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів, зокрема:

- приведення термінології, що використовується в тексті Регламенту, до вимог ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;

- обслуговування операцій з виплат доходів/сум погашення та інших передбачених законодавством виплат грошовими коштами в національній валюті України здійснюється через грошовий рахунок, відкритий Центральним депозитарієм в Національному банку України. Виплати в іноземній валюті здійснюється Центральним депозитарієм в порядку, визначеному відповідним договором з клієнтом та Регламентом;

- внесено зміни до порядку надання послуг щодо забезпечення проведення зборів власників облігацій з використанням авторизованої електронної системи та інших сервісів Центрального депозитарію, зокрема подання депозитарною установою Центральному депозитарію інформації про представника(-ів) депозитарної установи, які мають право взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні зборів власників облігацій від імені депозитарної установи, у разі якщо депозитарна установа була зазначена як представник власника облігацій на зборах власників облігацій;

- передбачено надання розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів/ переліку акціонерів/переліку власників виключно засобами веб-сервісу «Кабінет Клієнта», крім випадків надання розпорядження:

  • акціонерами (акціонером), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства;
  • особою, відповідальною за проведення зборів власників облігацій, якщо такою особою є власник облігацій;
  • депозитарною установою, з якою акціонерами (акціонером) - депонентами (депонентом) цієї депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, укладено відповідний договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента;
  • емітентом у випадку формування розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів з метою реалізації вимог статей 65, 651, 652 Закону України «Про акціонерні товариства».

 

Центральний депозитарій пропонує клієнтам долучитись до внесення пропозицій, які бажано надати до 03 червня 2021 року у вигляді таблиці:

Розділ Регламенту, пункт, підпункт

Поточна редакція

Ваші пропозиції

 

 

 


Ваші пропозиції чекаємо на електрону адресу: client@csd.ua 

В темі листа необхідно вказати: «Пропозиції до Регламенту ЦД»