Головна Новини Найважливіші новини Пропозиції щодо внесення змін до Регламенту та Правил ЦД
Пропозиції щодо внесення змін до Регламенту та Правил ЦД Друк
Понеділок, 19 квітня 2021, 15:08

 

 

Шановні колеги!

 

Національний депозитарій України, у зв’язку із внесенням змін до законодавства та необхідністю приведення внутрішніх документів у відповідність, повідомляє, що рішенням Правління від 19.04.2021р. попередньо схвалено зміни до Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів,  та Правила Центрального депозитарію цінних паперів.  Зокрема:

  1. Регламентом та Правилами передбачено надання послуг щодо забезпечення проведення зборів власників облігацій з використанням авторизованої електронної системи та інших сервісів Центрального депозитарію.
  2. Регламентом та Правилами передбачено надання послуг щодо реєстрації випуску та обслуговування в депозитарній системі операцій  з новим фінансовим інструментом - депозитними сертифікатами банків.
  3. Уточнено процедуру та приведено у відповідність до вимог законодавства процес направлення повідомлень та іншої інформації через депозитарну систему України.
  4. Для зручності емітентів та пришвидшення процесу Регламентом передбачено надання даних та отримання звітних документів щодо присвоєння коду  цінних паперів засобами веб-сервісу «Кабінет Клієнта».
  5. Приведено у відповідність форму  Регламенту – запит  від депозитарної установи щодо допуску цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України у зв’язку з прийняттям  Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку нового Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України.
  6. В Регламенті та Правилах уточнено процедури щодо обслуговування операцій емітента з виплати доходів/сум погашення та обслуговування погашення випуску цінних паперів емітента.

Центральний депозитарій пропонує клієнтам долучитись до внесення пропозицій, які бажано надати до 30 квітня у вигляді таблиці:

Розділ Регламенту та/або  Положення про СОІ, пункт, підпункт

Поточна редакція

Ваші пропозиції

 

 

 

 

Ваші пропозиції чекаємо на електрону адресу: client@csd.ua 

В темі листа необхідно вказати: «Пропозиції до Регламенту ЦД / Правил ЦД».