Home Newsroom Latest News Повідомлення
Повідомлення Print
Thursday, 21 January 2021 17:30

Центральний депозитарій на виконання вимог абзацу другого пункту 9 розділу VІ Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.04.2014 №431 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 листопада 2019 року N 690) повідомляє про отримання від депозитарної установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВІНТУМ» (код за ЄДРПОУ 38511128) Заяви щодо передачі отриманих Центральним депозитарієм, як уповноваженим на зберігання, від депозитарної установи Товариство з обмеженою відповідальністю «Перше реєстраційне бюро (код за ЄДРПОУ 33575999) документів/баз даних/архіву баз даних/коштів, з метою забезпечення подальшого обліку та обслуговування цінних паперів, прав на цінні папери депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах у депозитарній установі.