Home Newsroom Important 01.01.2021р. набираються чинності нові зміни до Регламенту ЦД та до Положення про СОІ
01.01.2021р. набираються чинності нові зміни до Регламенту ЦД та до Положення про СОІ Print
Wednesday, 09 December 2020 18:05

01.01.2021 року набираються чинності нові зміни до Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів та до Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему обробки інформації Центрального депозитарію цінних паперів.


 

Центральний депозитарій, у зв’язку із внесенням змін до законодавства та необхідністю приведення внутрішніх документів у відповідність повідомляє, що Рішенням Правління №1/38 від 09.12.2020р. внесені зміни до Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів (далі – Регламент) та до Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему обробки інформації Центрального депозитарію цінних паперів.

Основні зміни до Регламенту:

-          уточнено порядок зняття обмеження прав на цінні папери власника, що були встановлені для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на фондовій біржі або поза нею, розрахунки за якими здійснює/забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність, у випадку накладення арешту на цінні папери або іншого обмеження прав на цінні папери конкретного власника, що накладається за судовим рішенням;

-          визначено ключові моменти фіксації початку виконання розпоряджень та/або документів в ЦД, що були надані в електронній та паперовій формі, в програмному забезпеченні Центрального депозитарія, web-сервісі «Кабінет Клієнта»;

-          визначено момент безвідкличності розпоряджень, доповнено порядок відміни виконання розпоряджень клієнтами Центрального депозитарію в односторонньому/ двосторонньому порядку та завершення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів;

-          визначено порядок та строк доступу до відповідної інформації та документів загальних зборів акціонерів, які проведено дистанційно;

-          зміни, що стосуються обслуговування операцій з цінними паперами, емісія яких здійснюється (здійснена) в іноземній країні, в депозитарній системі України, та відповідальності, ризиків та наслідків, пов’язаних з набуттям/припиненням прав на такі цінні папери;

-          передбачено можливість надання Реєстраційної карти депозитарної установи засобами web-сервісу «Кабінет Клієнта» та передбачено надання документів щодо кодифікації в електронному вигляді;

-          надання переліку/реєстру власників цінних паперів в електронному вигляду покривається можливостями web-сервісу «Кабінет Клієнта», тому Центральним депозитарієм не буде надаватись реєстр/перелік на CD-диску. Виключення складають акціонери, які сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій емітентів, та які можуть додатково отримати електронний файл реєстру на CD-диску за додатковим запитом у довільній формі.

 

Із змінами до Регламенту та до Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему обробки інформації Центрального депозитарію цінних паперів можна ознайомитися за посиланням.

 

Зміни набирають чинності з 01.01.2021 року.