Головна Новини Найважливіші новини Пропозиції щодо внесення змін до Регламенту
Пропозиції щодо внесення змін до Регламенту Друк
Вівторок, 24 листопада 2020, 16:41

 

Шановні клієнти!

Центральний депозитарій повідомляє Вас щодо наміру внесення змін до Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів (далі –Регламент) та до Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему обробки інформації Центрального депозитарію цінних паперів (далі – Положення про СОІ).

 

Пропозиції щодо внесення змін до Регламенту представлені в таблиці за посиланням.

Пропозиції щодо внесення змін до Положення про СОІ представлені в таблиці за посиланням.

Пропонуємо нашим клієнтам долучитись до внесення пропозицій, які приймаються Центральним депозитарієм до 04.12.2020р. у вигляді таблиці:

Розділ Регламенту та/або  Положення про СОІ, пункт, підпункт

Поточна редакція

Ваші пропозиції

 

 

 

 

Ваші пропозиції чекаємо на електрону адресу: client@csd.ua

В темі листа необхідно вказати: «Пропозиції до Регламенту ЦД та/або Положення про СОІ».


Звертаємо увагу на основні зміни, що пропонується внести до Регламенту, які пов’язані із внесенням змін до низки Законів України та нормативно-правових актів НКЦПФР, а саме:

 • Закону України «Про депозитарну систему України»; 
 • Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»; 
 • Положення про провадження депозитарної діяльності, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 № 735;  
 • Положення про порядок здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та їх обігу, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.07.2020 № 393; 
 • Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду від 16.04.2020 № 196

 

Основні зміни до Регламенту:

 • уточнено порядок зняття обмеження прав на цінні папери власника, що були встановлені для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на фондовій біржі або поза нею, розрахунки за якими здійснює/забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність, у випадку накладення арешту на цінні папери або іншого обмеження прав на цінні папери конкретного власника, що накладається за судовим рішенням;
 • визначено ключові моменти фіксації початку виконання розпоряджень та/або документів в ЦД, що були надані в електронній та паперовій формі, в програмному забезпеченні Центрального депозитарія, web-сервісі «Кабінет Клієнта»;
 • визначено момент безвідкличності розпоряджень, доповнено порядок відміни виконання розпоряджень клієнтами Центрального депозитарію в односторонньому/ двосторонньому порядку та завершення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів;
 • визначено порядок та строк доступу до відповідної інформації та документів загальних зборів акціонерів, які проведено дистанційно;
 • зміни, що стосуються обслуговування операцій з цінними паперами, емісія яких здійснюється (здійснена) в іноземній країні, в депозитарній системі України, та відповідальності, ризиків та наслідків, пов’язаних з набуттям/припиненням прав на такі цінні папери;
 • передбачено можливість надання Реєстраційної карти депозитарної установи засобами web-сервісу «Кабінет клієнта» та передбачено надання документів щодо кодифікації в електронному вигляді;
 • надання переліку/реєстру власників цінних паперів в електронному вигляду покривається можливостями web-сервісу «Кабінет клієнта», тому Центральним депозитарієм не буде надаватись реєстр/перелік на CD-диску. Виключення складають акціонери, які сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій емітентів, та які можуть додатково отримати електронний файл реєстру на CD-диску за додатковим запитом у довільній формі.