Головна Новини Найважливіші новини Кабінет Зборів: НДУ удосконалює функціонал сервісу
Кабінет Зборів: НДУ удосконалює функціонал сервісу Друк
Середа, 04 листопада 2020, 13:14

 

Зміни до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, що набрали чинності 22.10.2020р., створили можливість для додаткового врахування побажань та якісного удосконалення функціоналу web-сервісу «Кабінет Зборів» для клієнтів.

___WEB-_____1

 

Команда Центрального депозитарію оперативно доопрацювала функціонал web-сервісу «Кабінет Зборів» для більш зручного та налагодженого процесу надання послуг з дистанційного проведення загальних зборів акціонерів для клієнтів.

___WEB-____  

“Центральний депозитарій став одним із ініціаторів внесення змін до нормативного акту НКЦПФР, який регламентує процедурні питання проведення дистанційних зборів акціонерів. Свої пропозиції ми формували виходячи із власного досвіду проведення дистанційних зборів, а також з урахуванням відгуків та побажань наших клієнтів. Нормотворчість є досить складним процесом, і не завжди при розробці документу можливо передбачити всі ситуації, які можуть виникнути на практиці. Тому, зміни до Тимчасового порядку покликані врегулювати спірні питання, які виникали під час голосування акціонерів бюлетенями, при проведенні реєстрації акціонерів та підведенні підсумків голосування на зборах.” - коментує Наталія Шевченко, Начальник Управління з методології та корпоративних відносин ПАТ “НДУ”.

 

В процесі використання послуги клієнтами надавався постійних зворотній зв'язок, в результаті чого Центральний депозитарій, маючи високі технологічні можливості, запровадив додаткові функції, наявність яких в значній мірі прискорює та покращує роботу web-сервісу «Кабінет Зборів», а також посилює довіру до процесу дистанційних загальних зборів.

“Одним із важливих нововведень стало запровадження можливості отримання особою, яка скликає збори, від Центрального депозитарію не тільки зведеної інформації про результати голосування, але й всіх бюлетенів, поданих акціонерами. Окрім того, враховано специфіку проведення зборів акціонерних товариств з привілейованими акціями, уточнено норми щодо порядку формування бюлетенів, за якими здійснюється голосування по питанням обрання органів товариства (крім кумулятивного).” - доповнює Наталія Шевченко.


Як покращився функціонал web-сервісу «Кабінет Зборів»?

➔     Розділено процеси подання розпорядження на проведення дистанційних загальних зборів та розпорядження про направлення повідомлень через депозитарну систему України, оскільки, на практиці, ініціатори зборів повідомляють акціонерів заздалегідь, не чекаючи завершення процесу укладення договору про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів.

➔     Додано кількість типів питань порядку денного виходячи з кількості бюлетенів для голосування, які затверджуються товариством:

●      голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органів товариства);

●      кумулятивне голосування з питань порядку денного;

●      голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування);

●      голосування власників привілейованих акцій товариства.

➔     Особа, що скликає збори може отримати всі скан-копії бюлетенів для голосування разом зі зведеними даними по голосуванню, якщо зробить відповідну помітку в розпорядженні про проведення дистанційних загальних зборів.

➔  В розпорядженні про проведення дистанційних загальних зборів передбачено дві дати розміщення бюлетенів: для голосування з питань порядку та для голосування з питань обрання органів товариства (у тому числі шляхом кумулятивного голосування).

➔     Депозитарним установам додано графу для внесенні інформації щодо ознак недійсності бюлетеня для голосування.

 

На сьогоднішній день, 30 акціонерних товариств підтвердили надійність web-сервісу «Кабінет Зборів», скориставшись новою послугою, а деякі, навіть, неодноразово. В свою чергу, команда Центрального депозитарію й надалі продовжує роботу у напрямку вдосконалення сервісу.

 

 

За додатковою інформацією звертатися: pr@csd.ua


Довідка
Національний депозитарій України створений відповідно до Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» для забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного обліку. Договір про заснування Національного депозитарію України підписано ДКЦПФР та НБУ 18 грудня 1998 року. Державна реєстрація відбулася 17 травня 1999 року. Структура власності ПАТ «НДУ» (станом на ІІ квартал 2017 року): 25% акцій належить державі (управління здійснює НКЦПФР), 25% - належать НБУ, 24,99% - Ощадбанку, майже 11% - КНПФ НБУ, 9,99% - Укрексімбанку, менше 5% акцій – іншим власникам.
12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України «Про депозитарну систему України» (далі – Закон), згідно з яким ПАТ «НДУ» набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації НКЦПФР в установленому порядку Правил Центрального депозитарію (рішення НКЦПФР від 01.10.2013 №2092).
Центральний депозитарій веде депозитарний облік усіх емісійних цінних паперів, крім тих, облік яких веде Національний банк України відповідно до компетенції, визначеної Законом.