Головна Новини Найважливіші новини 22.10.2020 набрали чинності зміни до Тимчасового порядку
22.10.2020 набрали чинності зміни до Тимчасового порядку Друк
Четвер, 22 жовтня 2020, 13:08

До уваги емітентів та депозитарних установ!

 

22.10.2020р. набрали чинності зміни до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, що затверджені відповідним рішенням НКЦПФР від 20.10.2020 №: 632.

 

Для депозитарних установ важливі зміни  стосуються:

∙ здійснення депозитарною установою відповідних заходів у разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного щодо того бюлетеня, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним;

∙ засвідчення кваліфікованим електронним підписом депозитарної установи інформації про акціонерів (їх представників), які подали бюлетені для участі у загальних зборах, та інформації, що міститься в самих бюлетенях, яка надсилається Центральному депозитарію у разі отримання бюлетенів для голосування на загальних зборах;

  • зазначення інформації про виявлені ознаки недійсності бюлетеня (в тому числі по певному питанню порядку денного).

 

Серед змін важливими для емітентів та акціонерів, які скликують позачергові  загальні збори є наступні:

  • уточнення змісту повідомлення про проведення загальних зборів;
  • уточнення часу початку голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного;
  • отримання копій (скан копій) всіх бюлетенів, якщо це передбачено договором про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів;
  • розділені підстави визнання недійсним бюлетеня в цілому та визнання недійсним бюлетеня за відповідним питанням порядку денного.

 

Звертаємо увагу, що загальні збори акціонерів та загальні збори учасників корпоративного інвестиційного фонду, рішення про скликання яких прийнято згідно з Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду до дати набрання чинності змін, проводяться дистанційно без урахування зазначених змін.