Home Newsroom Latest News Повідомлення
Повідомлення Print
Monday, 21 September 2020 08:14

Центральний депозитарій на виконання вимог абзацу другого пункту 5 розділу VІ Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.04.2014 №431 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 листопада 2019 року N 690) повідомляє про отримання від депозитарної установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ» (код за ЄДРПОУ 23730178) Заяви щодо передачі отриманих Центральним депозитарієм, як уповноваженим на зберігання, від зберігача ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИЧОРНОМОР’Я» (код за ЄДРПОУ 23928584) документів, баз даних, архівів баз даних, невиплачених коштів (за наявності), для забезпечення подальшого обліку та обслуговування цінних паперів, прав на цінні папери депонентів, номінальних утримувачів, що в установленому порядку не закрили своїх рахунків у цінних паперах у депозитарній установі/зберігачі, та власників цінних паперів, рахунки яких обслуговувались депозитарною установою/зберігачем на підставі договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників та не були переведені емітентом до нової депозитарної установи у порядку, встановленому законодавством, та для забезпечення подальшої виплати зазначених коштів.