Повідомлення Друк
Четвер, 17 вересня 2020, 14:41

Центральний депозитарій на виконання вимог абзацу другого пункту 5 розділу VІ Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.04.2014 №431 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 листопада 2019 року N 690) повідомляє про отримання від депозитарної установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ» (код за ЄДРПОУ 23730178) Заяви щодо передачі отриманих Центральним депозитарієм, як уповноваженим на зберігання, від депозитарної установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК-ЗБЕРІГАЧ» (код за ЄДРПОУ 38375990) документів, баз даних, архівів баз даних, невиплачених коштів (за наявності), для забезпечення подальшого обліку та обслуговування цінних паперів, прав на цінні папери депонентів, номінальних утримувачів, що в установленому порядку не закрили своїх рахунків у цінних паперах у депозитарній установі/зберігачі, та власників цінних паперів, рахунки яких обслуговувались депозитарною установою/зберігачем на підставі договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників та не були переведені емітентом до нової депозитарної установи у порядку, встановленому законодавством, та для забезпечення подальшої виплати зазначених коштів.