Архів: Умови та порядок укладання договору про обслуговування випусків цінних паперів до 06.08.2020р. включно Друк

 

Порядок укладання Договору про обслуговування випусків цінних паперів

Укладення Договору про обслуговування випусків цінних паперів відбувається шляхом приєднання Емітента до запропонованих Центральним депозитарієм Умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів (далі по тексту – Умови Договору) відповідно до Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України

Для приєднання до Умов Договору Емітент надсилає на адресу Центрального депозитарію (або надає іншим зручним для Емітента способом, наприклад, через кур’єрську службу або особисто уповноваженим представником Емітента) Заяву про приєднання до Умов Договору

Порядок оформлення Заяви про приєднання до Умов Договору:

1. Необхідно заповнити відповідну форму Заяви про приєднання до Умов Договору:

2. Після заповнення форми Заяви про приєднання до Умов Договору необхідно її роздрукувати у двох примірниках на офіційному бланку Емітента, підписати уповноваженою особою Емітента та скріпити печаткою Емітента (у разі використання)

3. Підписану та скріплену печаткою Емітента (у разі використання) Заяву про приєднання до Умов Договору у двох примірниках необхідно надіслати на поштову адресу Центрального депозитарію (04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд.7 Г) або надати іншим зручним для Емітента способом

Крім того, разом із Заявою про приєднання до Умов Договору, необхідно надати до Центрального депозитарію документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписала Заяву про приєднання до Умов Договору (наприклад: копія довіреності/рішення суду/рішення уповноваженого органу Емітента про призначення на посаду керівника)

Другий примірник Заяви про приєднання до Умов Договору з відміткою Центрального депозитарію про її отримання буде повернуто на адресу Емітента або надано Центральним депозитарієм особисто уповноваженому представнику Емітента

 

Договір обслуговування випусків цінних паперів, що укладається у формі приєднання, вважається укладеним з дня отримання Центральним депозитарієм Заяви про приєднання до Умов Договору, підписаної уповноваженим представником Емітента та скріпленої печаткою Емітента (у разі використання)

 

Для оформлення Договору про обслуговування випусків цінних паперів у формі єдиного документу необхідно звернутися до Відділу договірної та претензійно-позовної роботи Юридичного управління за телефоном:

(044) 363-04-01, вн. 7727, 7709

Порядок розірвання (припинення дії) Договору

Після закриття рахунку у цінних паперах Емітента в Центральному депозитарії Емітенту необхідно надіслати на адресу Центрального депозитарію (або надати іншим зручним для Емітента способом, наприклад, через кур’єрську службу або особисто уповноваженим представником Емітента) Заяву про припинення дії Договору:

 


depo_dog@csd.ua.

 

 

Надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів акціонерів

З питань оформлення Договору про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів необхідно звернутись до Відділу договірної та претензійно-позовної роботи Юридичного управління за телефоном: (044) 363-04-01, вн. 7727, 7709 або на електрону адресу depo_dog@csd.ua.