Home Newsroom Important Зміни до Регламенту провадження депозитарної діяльності ЦД
Зміни до Регламенту провадження депозитарної діяльності ЦД Print
Thursday, 16 July 2020 14:57


Центральний депозитарій, у зв’язку із внесенням змін до законодавства та необхідністю приведення внутрішніх документів у відповідність, а також розширенням функціоналу веб-сервісу «Кабінет клієнта», повідомляє, що Рішенням Правління №1/20 від 15.07.2020р. внесені зміни до Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів.

 

__

Зокрема, зміни стосуються:

 1. Оптимізації переліку документів, що надаються клієнтами до Центрального депозитарію.

2. Приведення Регламенту у відповідність до вимог законодавства в сфері фінансового моніторингу.

3. Уточнення та формалізація процедур проведення деяких операцій, в тому числі:

   3.1. Обслуговування операції розміщення, викупу, переказу раніше викуплених цінних паперів поза біржою;

   3.2. Обслуговування погашення випуску цінних паперів емітента;

   3.3. Обслуговування операції переказу на рахунок емітента опціонних сертифікатів за результатом виконання зобов’язань емітента;

   3.4. Повернення на рахунок емітента несплачених/помилково переказаних цінних паперів;

   3.5. Обслуговування операцій емітента з виплати доходів/сум погашення грошовими коштами (глобальний сертифікат випуску цінних паперів депоновано в Центральному депозитарії);

   3.6. Конвертація облігацій

4. Приведення Регламенту у відповідність до нової редакції Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності - за новими процедурами обслуговування власників рахунків, інформація про які передана Центральному депозитарію як уповноваженому на зберігання депозитарними установами/зберігачами, які припинили провадження депозитарної діяльності, здійснюється через обрані ними депозитарні установи. Це ж стосується і процедури переведення емітентом на обслуговування до обраної депозитарної установи цінних паперів, що належать власникам, рахунки яких обслуговувались на підставі договору з емітентом депозитарною установою/зберігачем, яким припинено провадження депозитарної діяльності.

5. Для оперативного повідомлення клієнта про виконання розпоряджень/запитів клієнтів передбачено надання інформації щодо проведення депозитарних операцій засобами електронної пошти.

6. Врегулювання процедури реалізації права власників цінних паперів іноземних емітентів щодо участі у загальних/позачергових зборах акціонерів/учасників таких емітентів.


Зміни до Регламенту провадження депозитарної діяльності ЦД набувають чинності з 07.08.2020р.