Home Newsroom Important НДУ ЗАБЕЗПЕЧИВ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРШИХ В УКРАЇНІ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
НДУ ЗАБЕЗПЕЧИВ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРШИХ В УКРАЇНІ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ Print
Thursday, 04 June 2020 10:03

Центральний депозитарій забезпечив проведення перших в Україні дистанційних зборів акціонерів. Це стало можливим завдяки розробленому командою НДУ технологічному рішенню. Сервіс “Кабінет Зборів” став доступний для клієнтів НДУ вже через 1,5 місяця від початку його розробки.

ZZA

   Надзвичайно стислі терміни, які Центральний депозитарій (далі - ЦД) мав на впровадження механізму дистанційних зборів, не стали на заваді в роботі над створенням нової системи “Кабінет Зборів”, яка  забезпечила можливість проведення дистанційних Загальних зборів відповідно до дії Тимчасового порядку затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР). Паралельно з розробкою нової системи було запроваджено нові бізнес-процеси в ЦД, які знайшли своє відображення внутрішніх документах та Правилах ЦД.


101
Ми були впевнені, що Центральний депозитарій в умовах обмеженого часу, буде готовий швидко надати надійне технологічне рішення для проведення дистанційних зборів акціонерів на період карантину, яке відповідатиме вимогам розробленого комісією Тимчасового порядку, - прокоментував Максим Лібанов, Член НКЦПФР,- Як представники акціонера Нацдепозитарію ми на практиці переконалися, що всі етапи проведення зборів були закладені в роботу системи.”
  Поряд з іншими акціонерними товариствами (клієнтами ЦД), які першими скористалися сервісом “Кабінет Зборів”, НДУ провів річні загальні збори дистанційно.  Наприкінці квітня Наглядовою радою ПАТ «НДУ» було прийняте рішення про перенесення та дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів з метою дотримання встановлених Кабінетом Міністрів України правил карантину. Вже з 18 травня бюлетень для голосування (кумулятивний -з 22 травня) був розміщений у вільному доступі на вебсайті НДУ.


145_1 «Діяльність НДУ, заснована на партнерських відносинах з клієнтами та орієнтована на впровадження високотехнологічних рішень, а також впровадження міжнародних  практик в Україні. Технологічні рішення, які створює та обирає НДУ націлені на забезпечення стабільності системи депозитарного обліку та гарантують високий рівень захисту чуттєвої інформації, -  коментує Міндаугас Бакас, Голова Правління ПАТ “НДУ”,  - Маючи успішний досвід впровадження таких  рішень в масштабах країни, ми розуміли важливість і оперативність надання сучасного механізму  для проведення дистанційних зборів в умовах карантину. Було проведено аналіз Тимчасового порядку, розроблено технічне завдання, проведено тестування та впроваджено нове рішення в терміни, яких вимагав регулятор. В процесі реалізації цього завдання, маємо певні висновки, які стануть в нагоді при реалізації  в Україні практики електронного голосування.»


   Зважаючи на висновки та зворотній зв'язок від клієнтів, запропоноване ЦД технологічне рішення засвідчило свою надійність та працездатність, а досвід отриманий під час проведення дистанційних Загальних зборів є надзвичайно корисним.

  172

З власного досвіду участі в процедурі дистанційного голосування, можу сказати, що застосування засобів електронної комунікації при голосуванні на Загальних зборах акціонерів в майбутньому буде звичною практикою.додає Шаді Саад, представник емітентів, які скористалися послугою ЦД  Модернізація інфраструктури фондового ринку це впевнений рух у напрямку до запровадження загальноприйнятих європейських практик, які вже незабаром можуть стати більш поширеними завдяки впровадженню голосування через електронні системи Центрального депозитарію, що передбачено в Проекті Закону №2493 “Про акціонерні товариства”.


  Нагадуємо, що 16.04.2020р. НКЦПФР затвердила Тимчасовий порядок скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду. Для реалізації дії порядку, на початку квітня команда ЦД розпочала роботу над створенням нового сервісу “Кабінет Зборів”, створенного на базі web-сервісу “Кабінет Клієнта” та інтегрованого з програмним забезпеченням DEPEND, що гарантує зручність у використанні та високий рівень захисту інформації. 13 травня сервіс “Кабінет Зборів” став доступний для клієнтів.
За додатковою інформацією звертатися: pr@csd.ua

 

Довідка

Національний депозитарій України створений відповідно до Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» для забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного обліку. Договір про заснування Національного депозитарію України підписано ДКЦПФР та НБУ 18 грудня 1998 року. Державна реєстрація відбулася 17 травня 1999 року. Структура власності ПАТ «НДУ» (станом на ІІ квартал 2017 року): 25% акцій належить державі (управління здійснює НКЦПФР), 25% - належать НБУ, 24,99% - Ощадбанку, майже 11% - КНПФ НБУ, 9,99% - Укрексімбанку, менше 5% акцій – іншим власникам.

12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України «Про депозитарну систему України» (далі – Закон), згідно з яким ПАТ «НДУ» набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації НКЦПФР в установленому порядку Правил Центрального депозитарію (рішення НКЦПФР від 01.10.2013 №2092).

Центральний депозитарій веде депозитарний облік усіх емісійних цінних паперів, крім тих, облік яких веде Національний банк України відповідно до компетенції, визначеної Законом.