Home Newsroom Important До уваги акціонерів ПАТ «НДУ»!
До уваги акціонерів ПАТ «НДУ»! Print
Monday, 18 May 2020 12:41

ПАТ «НДУ» повідомляє про розміщення бюлетеню для голосування (крім кумулятивного) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «НДУ» у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПАТ «НДУ» за посиланням.

Звертаємо увагу, що форма і текст бюлетеню для голосування затверджено Наглядовою радою ПАТ «НДУ» та не можуть бути змінені. Бюлетень для голосування визнається також недійсним у разі, якщо форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщено за посиланням.

Датою початку голосування акціонерів є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (з 9 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів – 29.05.2020р.

Голосування на річних дистанційних загальних зборах ПАТ «НДУ» здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок у цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПАТ "НДУ» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПАТ «НДУ», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.
У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:
1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПАТ «НДУ», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.