Home Newsroom Important Зміни до Регламенту провадження депозитарної діяльності ЦД.
Зміни до Регламенту провадження депозитарної діяльності ЦД. Print
Tuesday, 21 April 2020 17:50

 

21.04.2020р. Рішенням Правління Центрального депозитарію  № 1/12  внесені зміни до Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів.

Відтепер клієнтам Центрального депозитарію буде доступна послуга щодо скликання та  дистанційного проведення загальних зборів акціонерів згідно з Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням НКЦПФР від 16 квітня 2020 року №196.

 Зміни до Регламенту провадження депозитарної діяльності ЦД

Щодо інших важливих змін:

  • Внесені зміни до Стандарту депозитарного обліку;
  • Враховано побажання клієнтів щодо збільшення терміну дії Розпорядження про виплату доходів/сум погашення за цінними паперами – від тепер термін дії розпорядження 30 календарних  днів від дати реєстрації поданого емітентом Розпорядження про виплату доходів/сум погашення за цінними паперами та супроводжувальних документів до нього
  • У зв’язку з карантином в країні та численними зверненнями клієнтів, стандартизовано форму на зміну способу отримання реєстру/переліку осіб ;
  • Формалізовано  надання  за запитом емітента довідки щодо кількості цінних паперів, пред'явлених їх власниками до погашення
  • Доповнено запитом Центральному депозитарію щодо внесення випуску іноземних цінних паперів до переліку цінних паперів СОІ для депозитарних установ.

 

Регламент провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарій у новій редакції набуває чинності з 18.05.2020р.

З питань оформлення Договору про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів необхідно звернутись  до Відділу договірної та претензійно-позовної роботи Юридичного управління за телефоном: (044) 363-04-01, вн. 7727, 7709 або на електрону адресу depo_dog@csd.ua.