Головна Новини Найважливіші новини Проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності
Проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності Друк
Вівторок, 04 лютого 2020, 15:41

 

Повідомлення про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «НДУ»

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ (надалі – ПАТ «НДУ»), розташоване за адресою: м. Київ, вул. Тропініна 7Г, ідентифікаційний код юридичної особи 30370711, e-mail: і_sidorenko@csd.ua, телефон: +380443630401, повідомляє про проведення конкурсу та запрошує суб’єктів аудиторської діяльності до участі у конкурсі з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «НДУ» за 2020 рік та за 2021 рік (далі – Конкурс).

До Конкурсу запрошуються суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають критеріям відбору, встановленим розділом 3 Порядку проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «НДУ» (далі – Порядок), включені до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, зокрема до Розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес».

Суб’єктам аудиторської діяльності, які виявили бажання взяти участь у Конкурсі, безкоштовно надається Тендерна документація ПАТ «НДУ».

 

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «НДУ» включає:

-   аудит фінансової звітності ПАТ «НДУ» за 2020 рік та за 2021 рік (українська та англійська версії), підготовлений відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 №2258-VIII, Міжнародних стандартів аудиту, а також вимог ст. 75 Закону України «Про акціонерні товариства», Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при проведенні Центральним депозитарієм щорічного аудиту своєї діяльності, затверджених Рішенням НКЦПФР №1247 від 16.07.2013 р. та з урахуванням Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Деталізоване викладення критеріїв відбору суб’єктів аудиторської діяльності встановлено розділом 3 Порядку.

Інформація та документи, що направляються до ПАТ «НДУ» для участі у Конкурсі, визначено пунктом 2.4. розділу 2 Порядку.

Комітет з питань аудиту Наглядової ради ПАТ «НДУ» має право запитувати надання додаткової інформації/документів, що є необхідними для прийняття рішення за результатами проведення Конкурсу.

 

Спосіб та строки подання конкурсних пропозицій:

Конкурсні пропозиції приймаються з 04 лютого 2020 року по 24 лютого 2020 року включно в паперовому вигляді на адресу: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7 Г та додатково електронною поштою контактній особі у вигляді електронних документів у форматі *.pdf.

Конкурсні пропозиції подаються за підписом уповноваженої особи суб’єкта аудиторської діяльності. Копії документів, що подаються у складі конкурсної документації у паперовій формі, повинні бути засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою суб’єкта аудиторської діяльності (за наявності).

 

Контактна особа: менеджер проектів з корпоративного управління І. Сидоренко, тел.: (044) 363-04-01 (вн. 7796), документи надсилати на електронну пошту: i_sidorenko@csd.ua. Документи, що надійшли після встановленого строку або не в повному обсязі, не розглядатимуться.