Повідомлення Друк
Четвер, 19 вересня 2019, 15:49

 

Центральний депозитарій на виконання вимог абзацу другого пункту 9 розділу VІ Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.04.2014 №431 (зі змінами та доповненнями, надалі - Положення) повідомляє про отримання від депозитарної установи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» (код за ЄДРПОУ 35591059) Заяви щодо передачі отриманих Центральним депозитарієм, як уповноваженим на зберігання, від депозитарних установ ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (код за ЄДРПОУ 00039002) та АТ «УКРСОЦБАНК» (код за ЄДРПОУ 00039019) документів/баз даних/архіву баз даних/коштів, з метою забезпечення подальшого обліку та обслуговування цінних паперів, прав на цінні папери депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах у депозитарній установі.

Центральний депозитарій на виконання вимог абзацу другого пункту 9 розділу VІ Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.04.2014 №431 (зі змінами та доповненнями, надалі - Положення) повідомляє про отримання від депозитарної установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УПР-ФІНАНС» (код за ЄДРПОУ 36980202) Заяви щодо передачі отриманих Центральним депозитарієм, як уповноваженим на зберігання, від депозитарних установ ТОВ «НЕТТРЕЙДЕР Україна» (код за ЄДРПОУ 35692468), ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (код за ЄДРПОУ 00039002), АТ «УКРСОЦБАНК» (код за ЄДРПОУ 00039019) та ВАТ «БАЗИС-ІНВЕСТМЕНТ» (код за ЄДРПОУ 30251739) документів/баз даних/архіву баз даних/коштів, з метою забезпечення подальшого обліку та обслуговування цінних паперів, прав на цінні папери депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах у депозитарній установі.

Центральний депозитарій на виконання вимог абзацу чотирнадцятого пункту 9 розділу VІ Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.04.2014 №431 (зі змінами та доповненнями, надалі - Положення) повідомляє, що відповідно до Акту приймання-передавання бази даних, архіву бази даних, документів та коштів №3-ПБД від 18.09.2019р., Центральний депозитарій передав а ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПЕРШИЙ ФІНАНСОВИЙ ПОСЕРЕДНИК» (код за ЄДРПОУ 35669968) отримала документи/баз даних/архіви баз даних/кошти депозитарної установи ПАТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» з метою забезпечення подальшого обліку та обслуговування цінних паперів, прав на цінні папери депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах у депозитарній установі.