Головна Новини Найважливіші новини Особливості міграції даних з ППДО до DEPEND
Особливості міграції даних з ППДО до DEPEND Друк
Середа, 18 вересня 2019, 15:36

 

I. Для забезпечення міграції даних депозитарні установи, які будуть використовувати виключно DEPEND GUI зобов’язані здійснити дії відповідно до Інструкції та надати до Центрального депозитарію дані для міграції після завершення операційного дня 26 вересня 2019р., але не пізніше 24:00 години 27 вересня 2019 року.

УВАГА!

Міграція даних депозитарних установ, якими не буде надано дані для міграції до Центрального депозитарію до 24:00 27 вересня 2019, буде здійснена після завершення операційного дня 30 вересня 2019.

Для забезпечення міграції даних ДУ, які будуть використовувати виключно DEPEND GUI ОБОВ’ЯЗКОВО використовувати останню версію рішення з міграції.

Версія ПО міграції: DependMigration (ver.1.1.0.5)

 

ffective_Presentation_Tipsl

 

II. В процесі виконання процедур міграції (протягом 27, 28 та 29 вересня 2019) депозитарним установам заборонено виконувати будь-які операції, крім пов’язаних с процедурою міграції.

III. Міграція даних з ППДО до DEPEND здійснюється відповідно до інструкції з урахуванням особливостей, визначених нижче:

1. Депозитарні установи до початку міграції (до закінчення операційного дня 26 вересня 2019р.) повинні завершити або відмінити всі незавершені операції.

2. 30.09.2019р. Центральним депозитарієм на підставі не виконаних розпоряджень емітентів буде ініційовано відповідні розпорядження для депозитарних установ в DEPEND.

3. До уваги депозитарних установ, які є користувачами виключно DEPEND GUI: в процесі міграції на сегрегованих рахунках депозитарної установи буде відображено інформацію виключно про цінні папери, які обліковувались на рахунку депозитарної установи в Центральному депозитарії станом на дату міграції.

4. Цінні папери, за якими буде виявлено розбіжності депозитарного балансу такої депозитарної установи з даними стану її рахунку в Центральному депозитарії, будуть зараховані на рахунок депозитарної установи класу «Агрегований рахунок ДУ (технічний)» у кількості відповідно даним Центрального депозитарію та заблоковані до усунення розбіжностей депозитарною установою.

5. Інформація щодо рахунку депозитарної установи, викритого для обліку прав на цінні папери, які належать депозитарній установі на праві власності, буде відображена відповідно до даних Центрального депозитарію.

6. До уваги депозитарних установ, які є користувачами виключно DEPEND GUI: рахунки власників цінних паперів, які обслуговуються на підставі договору з емітентом, та на які накладено обмеження за Законом, у разі наявності в анкеті рахунку інформації про керуючого рахунком – емітента, в DEPEND будуть об’єднані групою за кодом ЄДРПОУ такого емітента.

7. Депозитарні установи, в яких на рахунках депонентів обліковуються права на цінні папери, заблоковані за кредитами рефінансування НБУ, повинні до відкриття операційного дня 30 вересня 2019 відкрити в DEPEND відповідні індивідуальні сегреговані рахунки для відображення на них інформації про таке блокування.

IV. Щодо цінних паперів/прав на цінні папери, заблокованих під торги (на виконання вимог рішення НКЦПФР від 17.09.2019 № 525)

1. Інформація про цінні папери/права на цінні папери, які були заблоковані для торгів, переноситься до DEPEND без збереження режиму блокування цінних паперів, прав на цінні папери.

2. Звертаємо увагу, що в процесі міграції для рахунків, на яких станом на дату міграції обліковуються цінні папери/права на цінні папери, заблоковані для торгів, буде замінено коди депозитарних рахунків, а саме: емітентам та депозитарним установам, які відкрито для обліку прав на цінні папери, що належать депозитарній установі на праві власності. Інформацію про нові коди буде передано до Розрахункового центру для внесення ним змін до внутрішньої системи обліку.

3. Увага! Для забезпечення здійснення розрахунків за правочинами за принципом «поставка цінних паперів проти оплати» з 30 вересня 2019 року:

-          емітентам необхідно надати до Центрального депозитарія розпорядження на переказ цінних паперів відповідно до Регламенту;

-          депозитарним установам необхідно заблокувати права на цінні папери для торгів (користувачам DEPEND GUI – згідно з інструкцією https://www.csd.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=136&lang=ua; користувачам ПО 3-х сторін – згідно з інструкціями такого ПО).

V. Депозитарна установа у строк до 24 вересня 2019 має здійснити перевірку мережевого доступу до продуктивного середовища.

Для ДУ що використовують як основне депозитарне ПЗ DEPEND GUI:

1. Встановити захищений зв’язок з НДУ за допомогою FortiClient

2. Використовуючи браузер, виконати вхід на веб-сторінки за посиланням:

https://di.csd.ua/

та

https://depend-iis.csd.ua/

Якщо відображається привітання від НДУ – мережевий доступ до продуктивного середовища наявний.

Для ДУ, що використовують як основне депозитарне ПЗ програмні продукти 3х сторін:

1. Виконати під’єднання командою telnet по порту 5672 на dr.csd.ua та на 10.0.90.7

Успішне виконання команди - мережевий доступ до продуктивного середовища наявний.

2. Використовуючи браузер, виконати вхід на веб-сторінки за посиланням:

https://di.csd.ua/

та

https://depend-iis.csd.ua/

Якщо відображається привітання від НДУ – мережевий доступ до продуктивного середовища наявний.

Якщо перевірка пройшла невдало – терміново зв’яжіться з ІТ НДУ листом на it@csd.ua із зазначенням назви ДУ, описом та скріншотами проблеми.