Home Newsroom Important Оновлення календарного плану проекту впровадження нової IT-платформи (DEPEND Q)
Оновлення календарного плану проекту впровадження нової IT-платформи (DEPEND Q) Print
Monday, 12 August 2019 13:18

 

До уваги депозитарних установ!

Національний депозитарій України повідомляє про оновлення календарного плану проекту впровадження нової IT-платформи (DEPEND Q) та просить звернути увагу на ключові дати та кроки, яких необхідно дотримуватися депозитарним установам.

Дата введення в промислову експлуатацію нової IT-платформи Центрального депозитарію DEPEND Q 30 вересня 2019 року.

 

 

Для депозитарних установ, що

використовують

виключно DEPEND Q

Для депозитарних установ, які

додатково використовують

альтернативне ІТ рішення 

Гранична дата

Крок 1

Налагодити мережевий канал зв’язку з НДУ SSL-VPN (як виключення, у окремих випадках - IPSec-VPN)

Налагодити мережевий канал зв’язку з НДУ - виключно IPSec-VPN.

До 20 вересня 2019

Крок 2

Отримати тестовий логін/пароль для DEPEND GUI

Отримати тестовий логін/пароль для DEPEND GUI

До 20 вересня 2019

Крок 3

Встановити та налаштувати DEPEND GUI згідно інструкції

Встановити та налаштувати DEPEND GUI згідно інструкції

До 20 вересня 2019

Крок 4

Пройти тестування DEPEND Q та надати протокол тестування.

Пройти тестування DEPEND Q та надати протокол тестування.

Надати лист (в довільній формі)щодо проходження відповідного тестування та/або навчання роботі в альтернативному ІТ рішенні, готовності виконувати депозитарні операції, визначені законодавством, а також наявність відповідного договору щодо підтримки та супроводження альтернативного ІТ рішення з його розробником. Лист має бути підписаний уповноваженою особою депозитарної установи.

До 20 вересня 2019

Звертаємо увагу, що успішне проходження тестування основного функціоналу є обов'язковою умовою для подальшої роботи з новою ІТ платформою Центрального депозитарію. 

Крок 5

Внести зміни до Депозитарного договору шляхом подання Заяви про приєднання до умов Угоди про внесення змін до Депозитарного договору 

https://www.csd.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2691&Itemid=95&lang=ua

До 20 вересня 2019

Крок 6

Надати до Центрального депозитарію Реєстраційну картку депозитарної установи (подається разом із Заявою про приєднання до умов Угоди про внесення змін до Депозитарного договору https://www.csd.ua/images/stories/zip/Reyestr_karta.zip

До 20 вересня 2019

Крок 7

Отримати логін/пароль користувачів DEPEND GUI для роботи в промисловому середовищі (надається засобами СОІ).

Отримати логін/пароль користувачів DEPEND GUI для роботи в промисловому середовищі (надається засобами СОІ).

Буде надано до

26 вересня 2019

Крок 8

Оновити додаток DEPEND GUI на останню опубліковану версію шляхом, визначеним у Реєстраційній картці депозитарної установи.

Оновити додаток DEPEND GUI на останню опубліковану версію шляхом, визначеним у Реєстраційній картці депозитарної установи.

До 23 вересня 2019

Крок 9

Здійснити налаштування DEPEND GUI для роботи в промисловому середовищі згідно інструкції.

Здійснити налаштування DEPEND GUI для роботи в промисловому середовищі згідно інструкції.

Посилання буде надано

26 вересня 2019

Крок 10

Виконати міграцію даних з ППДО «Оберон» до ПП DEPEND згідно інструкції (здійснюється за підтримки НДУ) та строків, визначених Центральним депозитарієм.

Для забезпечення міграції даних депозитарні установи, які будуть використовувати виключно DEPEND GUI зобов’язані здійснити дії відповідно до Інструкції  та надати до Центрального депозитарію дані для міграції після завершення операційного дня 26 вересня 2019р., але не пізніше 24:00 години 27 вересня 2019р

УВАГА! Міграція даних депозитарних установ, якими не буде надано дані для міграції до Центрального депозитарію до 24:00 27 вересня 2019, буде здійснена після завершення операційного дня 30 вересня 2019.

Виконати міграцію даних з ППДО «Оберон» до альтернативного ІТ рішення (НДУ не здійснює підтримку) та пройти процедуру перевірки відповідності депозитарного балансу депозитарної установи з даними її рахунку в Центральному депозитарії.

28 – 29 вересня 2019

 

Крок 11

Розпочати роботу в DEPEND GUI (після отримання підтвердження від НДУ про можливість використання депозитарною установою програмного забезпечення DEPEND GUI).

Розпочати взаємодію з НДУ (після отримання підтвердження від НДУ про відповідність даних системи депозитарного обліку депозитарної установи даним Центрального депозитарію, що здійснюється при звірці балансу за результатами міграції даних системи депозитарного обліку до програмного забезпечення DEPEND Q).

Підтвердження будуть надаватись ДУ засобами web-сервісу «Кабінет клієнта».

 

В разі виникнення додаткових питань просимо звертатися за телефонами нижче та/або на адресу електронної пошти: dependq@csd.ua 

(044) 591-04-04

Служба інформаційної підтримки клієнтів

Загальні питання

Кроки 1, 2, 3, 7, 8, 9,10, 11

(044) 591-04-32

Служба підтримки інформаційних систем

(044) 591-04-15

Операційний відділ

Крок 4

(044) 591-04-35

Відділ договірної та претензійно-позовної роботи Юридичного управляння

Кроки 5,6