Home Система управління ризиками
Система управління ризиками Print

 

Управління ризиками розглядається як один з найважливіших елементів стратегічного управління і внутрішнього контролю, що забезпечує підвищення якості корпоративного управління, стабільність фінансового становища, підтримку стратегії розвитку бізнесу і реалізацію місії ПАТ «НДУ».

У 2017 році Наглядова Рада ПАТ «НДУ» затвердила Положення про систему управління ризиками, яке визначає цілі, завдання та компоненти системи управління ризиками, а також учасників системи управління ризиками.

Система управління ризикамиМета системи управління ризиками - мінімізувати негативний вплив на діяльність ПАТ «НДУ» зовнішніх і внутрішніх факторів на ринку цінних паперів.

 

Система управління ризиками включає в себе:

• поділ обов'язків між співробітниками ПАТ «НДУ» з управління ризиками;

• процедуру управління ризиками;

• організаційні методи управління ризиками;

• контроль за управлінням ризиками.

 

 

 

Система управління ризиками організована на основі наступного розподілу функцій і повноважень між її основними учасниками:

Наглядова рада затверджує положення про систему управління ризиками і розглядає результати оцінки функціонування системи управління ризиками;

Комітет з питань аудиту та управління ризиками Наглядової ради ПАТ «НДУ» здійснює загальний контроль за функціонуванням та перегляд ефективності системи управління ризиками;

Служба внутрішнього аудиту здійснює перевірку ефективності системи управління ризиками та надання пропозицій з оцінки та управління ризиками, з оцінювання розміру напряму та розподілу ризиків у ПАТ «НДУ»;

Правління отримує інформацію про найбільш істотні ризики і проведені заходи по управлінню найбільш істотними ризиками, і враховує цю інформацію при прийнятті управлінських рішень, а також приймає рішення про розподіл сфер відповідальності між «власниками ризику» та з метою вдосконалення проводить моніторинг заходів з управління ризиками;

Ризик-комітет забезпечує організацію і функціонування системи управління ризиками в рамках виконання функцій і реалізації завдань відповідного структурного підрозділу та здійснює контроль за розробленням і впровадженням заходів з мінімізації операційного ризику;

Відповідальна особа системи управління ризиками здійснює формування єдиної політики, координацію діяльності у галузі управління ризиками, розробляє, бере участь у розробленні внутрішніх документів ПАТ «НДУ» згідно наданих прав та повноважень, забезпечує координацію роботи з питань управління ризиками між структурними підрозділами ПАТ «НДУ»;

Власники ризиків - структурні підрозділи ПАТ «НДУ», відповідальні за розробку, реалізацію та моніторинг виконання заходів з управління ризиками.

 

Основні ризики та заходи управління ризиками


В ПАТ «НДУ» з метою підвищення ефективності управління ризиками в ключових бізнес – процесах Правлінню та Наглядовій Раді на регулярній основі надаються звіти про суттєві ризики компанії.