Clearstream Banking Luxembourg Друк

 

У 2010р. між ПАТ «НДУ» та Clearstream Banking Luxembourg (CBL) був підписаний Договір про підтвердження згоди/Agreement Confirmation та відкритий рахунок у цінних паперах на ім’я НДУ у Clearstream. НДУ підтвердив згоду дотримуватись положень та умов документу, що являє собою договір (про кореспондентські відносини), укладений з Clearstream для отримання послуг зі зберігання цінних паперів, проведення депозитарних операцій та інших супутніх послуг. За умови, що цінні папери іноземних емітентів вільно обертаються у депозитарній системі Clearstream та можуть бути зараховані на рахунок в цінних паперах Центрального депозитарія в Clearstream, депозитарні установи мають можливість зараховувати на власні рахунки у цінних паперах або рахунки у цінних паперах своїх депонентів наступні види цінних паперів: акції, корпоративні облігації, державні облігації урядів іноземних країн, облігації зовнішньої державної позики України, депозитарні розписки та інші доступні в обігу види цінних паперів.

Реквізити рахунка Центрального депозитарію в Clearstream Banking Luxembourg:

Назва іноземного депозитарію

Clearstream Banking Luxembourg

BIC код Clearstream

CEDELULL

Рахунок Центрального депозитарію в Clearstream

15465

BIC код Центрального депозитарію

NADUUAUK

Професійні учасники ринку цінних паперів України можуть проводити транскордонні операції через кореспондентський рахунок Центрального депозитарію в Clearstream як за принципом вільної поставки/отримання, так і за принципом поставки/отримання проти оплати.

Clearstream проводить розрахунки в своїй системі депозитарного обліку, якщо виконуються наступні умови:

  • наявність зустрічних розпоряджень
  • успішне квитування зустрічних розпоряджень
  • настала дата розрахунків, вказана в розпорядженнях
  • продавець має достатню кількість цінних паперів на рахунку
  • покупець має достатню кількість грошових коштів на рахунку (якщо операція проходить за принципом «DVP»).

На даний момент грошові розрахунки операцій з цінними паперами, що проходять на умовах поставки проти оплати (DVP), та грошове супроводження проведення корпоративних дій емітента (виплата доходів, викуп, погашення тощо) можуть здійснюватись в наступних валютах:

  • долари США (USD)
  • євро (EUR)
  • російські рублі (RUB)
  • англійські фунти стерлінги (GBP)
  • швейцарські франки (CHF)

У разі виникнення необхідності проводити розрахунки в інших іноземних валютах просимо Вас заздалегідь звернутись в Центральний депозитарій з офіційним листом, вказавши в ньому валюту, в якій плануються розрахунки.

Розклад вихідних днів

Clearstream Banking Luxembourg

Дата, на яку припадає святковий день, і проведення розрахунків буде неможливим

Усі розпорядження

1 січня
25 грудня

При поданні розпоряджень на проведення міжнародних операцій (поставка/отримання цінних паперів) через встановлені кореспондентські зв’язки Центрального депозитарію з Clearstream, необхідно враховувати офіційні святкові/вихідні дні конкретного локального ринку/іноземного депозитарію, задіяного в трансакції, протягом яких проведення розрахунків буде неможливим.

Для успішного проведення операцій поставки/отримання цінних паперів з використанням кореспондентських відносин Центрального депозитарію з Clearstream Ви можете надавати розпорядження напередодні очікуваного розрахункового дня протягом всього операційного дня (Settlement Date-n), або ж в день розрахунків (Settlement Date)

Більш детальну інформацію про депозитарій Clearstream Ви можете знайти за адресою: http://www.clearstream.com

За додатковою інформацією, звертайтесь, будь ласка, за телефоном/e-mail:

Відділ міжнародних операцій

Управління клієнтського сервісу

(044) 363-04-00

dmbr_dep@csd.ua