Головна Міжнародна діяльність Операції з ЦП іноземних емітентів
Операції з ЦП іноземних емітентів Друк

 

Центральний депозитарій здійснює операції за цінними паперами, випущеними або розміщеними за межами України, відповідно до Депозитарного договору, в межах чинного законодавства України та за умови, якщо виконання цих операцій не суперечить нормам та вимогам, встановленим депозитарієм іноземної держави або міжнародною депозитарно-кліринговою установою, законодавством країни, в якій знаходиться та провадить свою діяльність депозитарій іноземної держави або міжнародна депозитарно-клірингова установа, та/або країн, де були випущені відповідні цінні папери, а також проспектами емісій відповідних випусків цінних паперів.

Послуги, що надаються клієнтам через кореспондентські рахунки Центрального депозитарію в депозитаріях іноземних держав та міжнародних депозитарно-клірингових установах щодо цінних паперів, випущених або розміщених за межами України:

 • отримання/поставка цінних паперів без оплати (FOP)
 • отримання/поставка цінних паперів проти оплати (DVP)
 • облік цінних паперів на рахунках в цінних паперах депозитарних установ
 • відображення корпоративних операцій емітента
 • проведення виплати доходів (погашення, викупу тощо)
 • інформаційні операції (обмін інформацією щодо цінних паперів з іноземними депозитаріями)

! Звертаємо Вашу увагу, що для успішного ініціювання операції зарахування цінних паперів, випущених або розміщених в іноземній країні, на рахунок депозитарної установи в Центральному депозитарії депозитарна установа повинна перевірити їх наявність у переліку цінних паперів, що зареєстровані в СОІ. У разі відсутності певного випуску цінних паперів, випущених або розміщених в іноземній країні, в СОІ, депозитарна установа направляє текстове повідомлення засобами СОІ із запитом внести необхідний випуск цінних паперів до переліку цінних паперів СОІ.

Запит повинен містити наступну інформацію про цінні папери:

 • найменування емітента;
 • код реєстрації емітента;
 • тип/вид цінних паперів;
 • ідентифікаційний код цінного паперу (ISIN);
 • номінал цінних паперів;
 • валюту номіналу.