Головна Міжнародна діяльність / LEI Облік ЦП іноземних емітентів
Облік ЦП іноземних емітентів Друк

 

ПАТ «НДУ» здійснює депозитарний облік цінних паперів іноземних емітентів, розміщених за межами України. Депозитарні установи мають можливість забезпечити облік на власних рахунках у цінних паперах або рахунках у цінних паперах своїх депонентів таких цінних паперів іноземних емітентів, як акції, корпоративні облігації, державні облігації урядів іноземних країн, облігації зовнішньої державної позики України, депозитарні розписки та ін. Основним критерієм можливості обліку іноземних цінних паперів на рахунках власників в Україні є їх доступність в обліку депозитарію іноземної країни або ICSD, де НДУ відкритий раххунок. Це дає можливість клієнтам депозитарних установ в Україні зараховувати, обліковувати та реалізовувати свої права власності на цінні папери та за цінними паперами (в т.ч. отримувати доходи) без необхідності відкриття рахунків в цінних паперах за межами України. Підтвердженням прав власності на іноземні цінні папери слугуватиме виписка з рахунку в цінних паперах, видана депозитарною установою в Україні.

 

Регламент провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів

Обслуговування транскордонних операцій в депозитарній системі України

п.6 Розділу ІІ

Обслуговування операцій з цінними паперами, випущеними або розміщеними за межами України, в депозитарній системі України

п.6.1

Обслуговування операцій емітентів щодо розміщення та обігу цінних паперів українських емітентів за межами України

п.6.2

 

За додатковою інформацією, звертайтесь, будь ласка, за телефоном/e-mail

 

Відділ міжнародних операцій

(044) 363-04-01

dmbr_dep@csd.ua