Головна Міжнародна діяльність Облік ЦП іноземних емітентів
Облік ЦП іноземних емітентів Друк

 

ПАТ «НДУ» як клієнт Міжнародного центрального депозитарію цінних паперів Clearstream Banking Luxembourg (Клірстрім Бенкінг Люксембург) здійснює депозитарний облік цінних паперів іноземних емітентів, розміщених за межами України. За умови, що цінні папери іноземних емітентів обліковуються у депозитарній системі Clearstream та можуть бути зараховані на рахунок в цінних паперах  ПАТ «НДУ»  в Clearstream, депозитарні установи мають можливість зараховувати на власні рахунки у цінних паперах або рахунки у цінних паперах своїх депонентів наступні види цінних паперів іноземних емітентів: акції, корпоративні облігації, державні облігації урядів іноземних країн, облігації зовнішньої державної позики України, депозитарні розписки та інші доступні в обліку Clearstream види цінних паперів. Це дає можливість клієнтам депозитарних установ в Україні зараховувати, обліковувати та реалізовувати свої права власності на цінні папери та за цінними паперами (в т.ч. отримувати доходи) без необхідності відкриття рахунків в цінних паперах за межами України. Підтвердженням прав власності на іноземні цінні папери слугуватиме виписка з рахунку в цінних паперах, видана депозитарною установою в Україні.

 

Регламент провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів

Обслуговування транскордонних операцій в депозитарній системі України

п.6 Розділу ІІ

Обслуговування операцій з цінними паперами, випущеними або розміщеними за межами України, в депозитарній системі України

п.6.1

Обслуговування операцій емітентів щодо розміщення та обігу цінних паперів українських емітентів за межами України

п.6.2

 

За додатковою інформацією, звертайтесь, будь ласка, за телефоном/e-mail

 

Відділ міжнародних операцій

(044) 363-04-01

dmbr_dep@csd.ua