Головна Правління
Правління Друк

Правління ПАТ "НДУ" є виконавчим органом, який здійснює управління його поточною діяльністю. Правління є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді ПАТ "НДУ" та організовує виконання їх рішень.
_DSC5570__

Голова Правління -
Олексій Юдін

_DSC5620_

Член Правління -
Олексій Тарасенко

_DSC5650_

Член Правління -
Марина Адамовська

 

Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ", (дата оприлюднення 01.05.2023), (документ з КЕП).

Звіт про винагороду Голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА«НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» за 2022 рік (дата оприлюднення 01.05.2023).

 

Звіти Правління:

Звіт Правління ПАТ "НДУ" за 2022 рік (дата оприлюднення 01.05.2023)