Головна Наглядова Рада
Наглядова Рада Друк

Наглядова Рада ПАТ "НДУ" є колегіальним органом ПАТ "НДУ", що здійснює захист прав акціонерів ПАТ "НДУ", і в межах компетенції, визначеної Статутом ПАТ "НДУ", Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління ПАТ "НДУ".

Голова Наглядової ради - Мітюков Ігор Олександрович - незалежний директор

Заступник Голови Наглядової ради – Селехман Микола Миколайович - представник акціонера

Члени Наглядової ради:

  • Зима Олександр Володимирович - представник акціонера;
  • Панченко Олександр Сергійович - представник акціонера;
  • Селякова Наталія Миколаївна - незалежний директор;
  • Юр’єв Андрій Михайлович - представник акціонера;
  • Дятлова Олена Олександрівна - незалежний директор.

Положення про Наглядову раду ПАТ «НДУ», редакція від 22.11.2018 р. (дата оприлюднення 03.12.2018р.)

Звіти Наглядової Ради ПАТ "НДУ"