Головна Корпоративне управління
Корпоративне управління Друк

 

Внутрішні документи

Положення про Наглядову Раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ", редакція набула чинності 03.06.2020 р. (дата оприлюднення 09.06.2020 р.)

Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ", редакція набула чинності 03.06.2020 р. (дата оприлюднення 09.06.2020 р.)

Принципи (кодекс) корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ", редакція набула чинності 03.06.2020 р. (дата оприлюднення 09.06.2020 р.)

Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "НДУ", редакція набула чинності 03.06.2020 р. (дата оприлюднення 09.06.2020 р.)

Статут ПАТ "НДУ" (нова редакція), дата державної реєстрації 25.09.2020 р. (дата оприлюднення 25.09.2020 р.)

Положення про Ревізійну комісію ПАТ «НДУ», редакція від 25.06.2018 року (дата розміщення 02.07.2018 року)

Положення про Раду учасників депозитарної системи Центрального депозитарію, редакція від 31.05.2016

Положення про Комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам ПАТ "НДУ" Наглядової ради ПАТ "НДУ" (дата оприлюднення 03.07.2020 р.)

Положення про комітет з питань аудиту та управління ризиками Наглядової ради ПАТ "НДУ" (дата оприлюднення 03.07.2020 р.)

Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "НДУ"

Положення про винагороду Голови та членів Правління ПАТ «НДУ», редакція від 02.08.2019 р. (дата оприлюднення 08.08.2019 р.)

Правила (кодекс) етичної поведінки посадових осіб ПАТ «НДУ»

 

Документи

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ «НДУ» від 24.04.2012

Проспект емісії акцій Відкритого акціонерного товариства «Національний депозитарій України» (після державної реєстрації у зв’язку зі зміною найменування – Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»)