Essential SSL
Головна Новини Найважливіші новини Затверджено нову редакцію Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію
Затверджено нову редакцію Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію Друк
Вівторок, 20 листопада 2018, 14:21

 

Національний депозитарій України, у зв’язку із внесенням змін до законодавства та необхідністю приведення внутрішніх документів у відповідність, повідомляє, що рішенням Правління від 16.11.2018р. №1/23 затверджено нову редакцію Регламенту  провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію.

Зокрема новою редакцією Регламенту враховані зміни до Положення про провадження депозитарної діяльності, затверджені Рішенням НКЦПФР від 10.07.2018р. за № 451, та зміни до Положення про глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат, затверджені Рішенням НКЦПФР від 03.05.2018р. за № 293, а саме:

  1. У зв’язку із запровадженням електронної форми глобального/тимчасового глобального сертифіката змінено процедури проведення корпоративних операцій емітента, пов’язаних із депонуванням/ переоформленням/ погашенням глобального та/ або тимчасового глобального сертифіката.
  2. З Регламенту виключені форми розпорядження про депонування глобального / тимчасового глобального сертифіката, розпорядження на погашення глобального / тимчасового глобального сертифіката, акту приймання-передавання глобального сертифіката / тимчасового глобального сертифіката;
  3. Відкориговано відповідно до змін у нормативних документах порядок засвідчення електронних документів;
  4. Скасовано попереднє надання звітних документів факсимільним зв’язком;
  5. Змінено процедуру безумовного анулювання цінних паперів, реєстрація яких скасована Комісією;
  6. Доповнено порядком повернення інвесторам коштів у разі анулювання цінних паперів, реєстрація випуску яких скасована Комісією;
  7. Приведено у відповідність до нормативних документів порядок скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, які сукупно є власниками 10 (і більше) відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства;
  8. Оптимізовані розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів, та розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів для отримання інформаційної довідки.

Регламент провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарій у новій редакції набуває чинності з 13.12.2018р.