Міжнародні зв’язки

 

Міжнародний центральний депозитарій Clearstream

Асоціація центральних депозитаріїв Євразії

Асоціація європейських центральних депозитаріїв цінних паперів

Essential SSL
Головна Новини Найважливіші новини Розширення функціоналу web-сервісу «Кабінет клієнта»!
Розширення функціоналу web-сервісу «Кабінет клієнта»! Друк
Четвер, 01 березня 2018, 08:26

 

Центральний депозитарій повідомляє про розширення функціоналу web-сервісу «Кабінет клієнта». Тепер, за допомогою даного сервісу, клієнти депозитарію, окрім «Подання адміністративних даних та інформації учасниками фондового ринку у вигляді електронних документів до НКЦПФР» мають можливість:

  • подавати розпорядження на формування реєстру власників іменних цінних паперів/переліків власників, в електронному вигляді з використанням ЕЦП
  • мати оперативний та історичний доступ до отриманих через «Кабінет клієнта» файлів реєстрів власників іменних цінних паперів/переліків власників
  • мати оперативний доступ до інформації про статуси обробки розпоряджень в Центральному депозитарії.

Взаємодія клієнтів з Центральнім депозитарієм з використанням веб-сервісу «Кабінет Клієнта» можлива в наступних режимах:

І
ІІ
ІІІ
Безпосередній зв’язок «Емітент-Центральний депозитарій» – обмін даними (електронними розпорядженнями та результатами їхньої обробки) Зв’язок «Керуючий рахунком у цінних паперах емітента-Центральний депозитарій» – обмін даними (електронними розпорядженнями та результатами їхньої обробки). Зв’язок «Емітент-Центральний депозитарій» із залученням депозитарної установи, що є особою, визначеною для надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів – обмін даними між Центральним депозитарієм та депозитарною установою виключно для отримання останньою реєстру власників іменних цінних паперів/переліку власників іменних цінних паперів емітента.

 

Активація даного функціоналу починається з моменту погодження Користувачем з Умовами використання веб-сервісу «Кабінет Клієнта» (далі – Умови), шляхом встановлення відповідної позначки та електронного цифрового підпису та печатки (у разі використання) (далі – ЕЦП), в «Кабінеті клієнта» та виконання наступних дій:

«Емітент-ЦД»
  • налаштування веб-сервісу «Кабінет Клієнта» відповідно до інструкцій, які будуть опубліковані на сайті https://my.csd.ua/
  • здійснити реєстрацію в веб-сервісі «Кабінет Клієнта» відповідно до інструкцій, які будуть опублікованих на сайті https://my.csd.ua/
«Керуючий рахунком у цінних паперах емітента-ЦД»
«Емітент-ЦД» із залученням ДУ, що є особою, визначеною для надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів

 

З порядком приєднання до Умов договору про надання послуг електронного цифрового підпису Акредитованим центром сертифікації ключів Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» та порядком отримання засоби електронного цифрового підпису можна за посиланням

Увага! Сертифікат відкритого ключа електронного цифрового підпису та сам ключ повинні належати виключно особі, яка має право підпису відповідних документів в паперовому вигляді (розпорядник рахунку).

 

З моменту погодження з Умовами, клієнт набуває статусу Учасника СОІ та повинен, зокрема, дотримуватись вимог Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему обробки інформації Центрального депозитарію цінних паперів  (далі - Положення про СОІ).

Найближчим часом, Центральний депозитарій планує розширити можливості web-сервісу «Кабінет клієнта» для:

  • подання розпоряджень на формування інформаційних довідок, сформованих на підставі реєстрів власників іменних цінних паперів в електронному вигляді з використанням ЕЦП
  • доступ до рахунку емітента та операцій з ними (зокрема, отримання інформації про операції та залишок на рахунку, подання розпоряджень пов’язаних з розміщенням, викупом, тощо)
  • повідомлення акціонерів через депозитарну систему України
  • отримання Актів про надання послуг Центральним депозитарієм
  • інший інформаційний обмін між емітентом та Центральним депозитарієм.
Увага! Після впровадження в промислову експлуатацію повнофункціонального web-сервісу «Кабінет клієнта», Центральний депозитарій планує поетапно припиняти використовувати інших способів взаємодії (паперові документи та ПЗ «Тритон», що є складовою Системи електронного документообігу (СЕД) ) з клієнтами, зокрема в частині порядку надання клієнтами розпоряджень/документів до Центрального депозитарію, а також отримання документів/інформації, що є наслідком виконання таких розпоряджень.>

 

Технологія web-сервісу «Кабінет клієнта» відповідає сучасним вимогам щодо електронної взаємодії з клієнтами. Захист інформації, що передається через web-сервіс «Кабінет клієнта», забезпечує криптографічний протокол, що гарантує захист від несанкціонованого доступу та модифікації даних/інформації в мережі Internet. Web-сервіс «Кабінет клієнта» є зручним, зрозумілим та простим у використанні та надає можливість оптимізації витрат користувачу.

Зазначений функціонал web-сервісу «Кабінет клієнта» буде доступний клієнтам з 26.03.2018 року.

З технічних питань звертатись за телефоном: 044-5910432, 044-4825213.