Міжнародні зв’язки

 

Міжнародний центральний депозитарій Clearstream

Асоціація центральних депозитаріїв Євразії

Асоціація європейських центральних депозитаріїв цінних паперів

Essential SSL
Головна Новини Найважливіші новини «Опитувальник для ДУ щодо формування моделі взаємодії з ЦД»
«Опитувальник для ДУ щодо формування моделі взаємодії з ЦД» Друк
Четвер, 22 лютого 2018, 18:17

Шановні клієнти -депозитарні установи!

Для цілей формування оптимальної бізнес-моделі взаємодії з клієнтами ЦД, з урахуванням інтересів і можливостей всіх зацікавлених сторін, а також планування процесів міграції, просимо надати відповіді на запропоновані запитання за посиланням  https://goo.gl/forms/LJGZbaMkqXBaOzpQ2

Звертаємо увагу, що відповіді необхідно надати до 1 березня 2018 року.

За наслідками аналізу отриманої інформації, будуть сформовані основні принципи бізнес-моделі функціонування нового ПЗ та підходів до міграції даних.

Модель нового програмного забезпечення Центрального депозитарію

В листопаді 2017 року Наглядова рада Національного депозитарію України затвердила вибір компанії, яка стане постачальником програмного забезпечення (ПЗ) для модернізації IT-платформи українського ринку цінних паперів.

 

Постачальник ПЗ - британська компанія Percival Software Limited, що спеціалізується на створенні програмних рішень в області депозитарного обліку у всьому світі.Функціональні можливості ПЗ (базові)

Рахунки Можливість обслуговувати всі загальноприйняті типи рахунків в депозитарному обліку, зокрема, відокремлений рахунок депонента в межах рахунку депозитарної установи, відкритого в Центральному депозитарії (Individual segregated) та рахунку номінального утримувача, інших типів рахунків (за умови відповідного законодавчого регулювання). Всі типи рахунків мають налаштування щодо їх функціоналу.
Фінансові інструменти Система забезпечує можливість обліку усіх видів фінансових інструментів, дозволяє обслуговувати ЦБ, номіновані в різних валютах
Розрахунки по ЦП

Можливість проводити розрахунки: з дотриманням принципу «поставка проти оплати» (DVP) «вільна поставка» (FOP), проводити операції РЕПО і т.д.

Розрахунки в режимі реального часу і / або пакетний режим розрахунків.

Система дозволяє налаштовувати цикл розрахунків від T + 0 до T + n.
Управління грошовими коштами Можливість взаємодії з системами, що забезпечують грошові розрахунки, для забезпечення проведення розрахунків з дотриманням принципу «поставка проти оплати», а також для обслуговування корпоративних дій. Система підтримує функціонал аналітичного обліку грошових коштів.
Кореспондентські відносини Загальноприйнята модель взаємодії з іноземними та міжнародними ЦД.
Корпоративні дії Система підтримує стандартні механізми обробки обов’язкових (mandatory) та добровільних (voluntary) корпоративних дії, зокрема, виплата доходу, погашення, конвертація цінних паперів, додаткова емісія, поділ, виділення, перетворення, сквіз-аут, тощо
Стандарти повідомлень можливість взаємодії із зовнішніми системами/ учасниками побудована на стандартному обміні повідомленнями XML та SWIFT (формат повідомлень ISO 20022 та ISO 15022).

 

Обмін інформацією з клієнтами ЦД можливо забезпечити через сучасні веб-технології або шляхом обміну стандартизованими повідомленнями

Для взаємодії з Depend депозитарні установи будуть використовувати Depend GUI Client.

Depend GUI Client - це клієнтське програмне забезпечення, що встановлюється на робочих станціях користувачів і використовується для доступу до функцій Depend, зокрема, має можливість використовувати національні засоби захисту інформації.

Depend API:

  • обмін повідомленнями (XML) «запит-відповідь»
  • авторизація та аудит
  • доступ до API через керовану рольову модель
  • весь функціонал Depend може бути покритий API

 

Варіанти рахунків ДУ в ЦД в залежності від обраної моделі роботи та обміну інформацією

    Незалежно від обраної моделі роботи, депозитарна установа:

  • підтверджує право власності на цінні папери
  • власник (депонент) має доступ до рахунку у цінних паперах виключно через депозитарну установу
  • відокремлений рахунок власника (депонента) в межах рахунку депозитарної установи, відкритого в Центральному депозитарії (Individual segregated) – це додаткова гарантія збереження права власності
  • варіанти взаємодії з Центральним депозитарієм можуть змінюватися в залежності від обраної депозитарною установою моделі ведення бізнесу

Етапи і терміни проекту по впровадженню нового ПЗ

Попередня стадія реалізації проекту
(до 1 квітня 2018)

Погодження з учасниками ринку та регулятором основних принципів бізнес-моделі функціонування нового ПЗ та підходів до міграції даних.

Виконання основної фази проекту
(починаючи з квітня 2018)

Внутрішні роботи щодо тестування та переходу на роботу в новому ПЗ та підготовка тестового середовища для ДУ.

Підготовка проектів змін до нормативно-правових актів та внутрішніх документів Центрального депозитарію, зокрема, з урахуванням погоджених з учасниками ринку та регулятором основних принципів бізнес-моделі функціонування нового ПЗ.

Вересень – листопад 2018 Тестування з ДУ та підготовка до міграції.
Прогнозний старт початку роботи нового ПЗ - І квартал 2019 року (І фаза)

Міграція даних.

Доступний функціонал відповідно до законодавства.

2019 рік (ІІ фаза) Приймання на обслуговування ОВГЗ.