Головна Новини Найважливіші новини Внесені зміни до Порядку дій ЦД як уповноваженого на зберігання та Регламенту уповноваженого на зберігання
Внесені зміни до Порядку дій ЦД як уповноваженого на зберігання та Регламенту уповноваженого на зберігання Друк
Середа, 22 листопада 2017, 16:40

 

З метою приведення у відповідність до законодавства внутрішніх документів Центрального депозитарію як уповноваженого на зберігання та удосконалення процедур взаємодії з депозитарними установами, що припиняють діяльність, а також обслуговування емітентів та депонентів депозитарних установ/зберігачів, що припинили діяльність, рішенням Правління від 21.11.2017р. внесено зміни до наступних документів:

1. Порядок дій Центрального депозитарію цінних паперів як уповноваженого на зберігання у зв’язку з припиненням депозитарної діяльності депозитарної установи/зберігача та порядок приймання Центральним депозитарієм інформації від депозитарної установи у випадку одностороннього розірвання договору з емітентом, зокрема, доповнено:

  • порядок приймання від депозитарної установи копії баз даних засобами електронного документообороту за допомогою сервісу зберігання;
  • процедура погодження кандидатури депозитарної установи – правонаступника;
  • повідомлення емітентів про наявність в отриманих від депозитарної установи базі даних/документах інформації про незакриті рахунки власників, які обслуговувались депозитарною установою на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників з емітентом та подальший переказ цінних паперів на рахунки емітентів.

2. Дію Регламенту уповноваженого на зберігання щодо обслуговування емітентів та депонентів депозитарних установ/зберігачів, зокрема, поширено на взаємодію Центрального депозитарію з власниками цінних паперів, права на цінні папери яких обслуговувались депозитарною установою, що здійснила передання бази даних відповідно до рішення Комісії від 11.11.14 № 1511 до Центрального депозитарію,

а також, затверджено Порядок дій Центрального депозитарію як уповноваженого на зберігання при передачі отриманих від депозитарної установи/зберігача баз даних, архівів баз даних, документів та коштів, які надійшли за наслідками погашення цінних паперів та/або виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами та не були виплачені, іншій депозитарній установі.