Головна Новини Найважливіші новини З 14.12.2017 набувають чинності Зміни та доповнення до тарифів Центрального депозитарію
З 14.12.2017 набувають чинності Зміни та доповнення до тарифів Центрального депозитарію Друк
Середа, 22 листопада 2017, 14:45

 

21.11.2017 Правлінням Центрального депозитарію були прийняті рішення щодо внесення змін до Переліку та вартості послуг (тарифів), що надаються Центральним депозитарієм.

Перелік послуг, що надаються Центральним депозитарієм емітентам, доповнено такими послугами, як «направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України» та «обслуговування процедури обов’язкового продажу простих акцій акціонерам на вимогу особи, яка є власником домінуючого контрольного пакету акцій», а також «послугою щодо тимчасового зберігання на рахунку емітента цінних паперів власників, що обліковувались на підставі договору з емітентом депозитарною установою/зберігачем, яка(ий) припинила(в) депозитарну діяльність».

Крім того, зміни стосуються переліку та вартості послуг щодо здійснення Центральним депозитарієм функцій уповноваженого на зберігання.

Зміни та доповнення до тарифів Центрального депозитарію набувають чинності з 14.12.2017р.

Зі змінами та доповненнями до тарифів Центрального депозитарію можна ознайомитись у вкладці «Тарифи» у розділі «Емітентам», та в розділі «Уповноважений на зберігання» Перелік та вартість послуг (тарифи) НДУ щодо здійснення функцій уповноваженого на зберігання (затверджені рішенням Правління Центрального депозитарію; набувають чинності з 14.12.2017р.