Міжнародні зв’язки

 

Міжнародний центральний депозитарій Clearstream

Асоціація центральних депозитаріїв Євразії

Асоціація європейських центральних депозитаріїв цінних паперів

Essential SSL
Головна Новини Найважливіші новини Внесено зміни до Правил Центрального депозитарію
Внесено зміни до Правил Центрального депозитарію Друк
П'ятниця, 13 жовтня 2017, 14:41

 

Рішенням НКЦПФР від 10.10.17 №746 зареєстровано зміни до Правил Центрального депозитарію цінних паперів.

Основні зміни, зокрема, стосуються приведення у відповідність до вимог законодавства Правил Центрального депозитарію цінних паперів в частині виконання функції уповноваженого на зберігання, а саме: 

  • відображення в обліку в Центральному депозитарії цінних паперів, тимчасово зарахованих на рахунок емітента, права на які обслуговувались на незакритих власниками рахунках депозитарної установи/зберігача, що припинила(-в) провадження депозитарної діяльності, на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників з емітентом та щодо обслуговування яких емітентом не обрано нову депозитарну установу, а також наступних дій у разі звернення власника або емітента;
  • порядок дій депозитарної установи при переданні документів, баз даних, копії баз даних, архівів баз даних доповнено обов’язком депозитарної установи не пізніше 5 робочих днів з дати початку припинення діяльності повідомити Центральний депозитарій про початок припинення Діяльності та передати йому копію баз даних станом на кінець операційного дня, що передує даті початку припинення діяльності, засобами електронного документообігу у порядку, встановленому Центральним депозитарієм, на відповідальне довгострокове зберігання. Копія баз даних станом на кінець операційного дня, що передує даті початку припинення діяльності, передається засобами електронного документообігу за допомогою сервісу зберігання, розробленого Центральним депозитарієм.
  • порядок дій Центрального депозитарію при передачі прийнятих від депозитарних установ/зберігачів, що припинили провадження депозитарної діяльності, документів, баз даних, архівів баз даних та коштів, які надійшли за наслідками погашення цінних паперів та/або виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами та не були виплачені, іншій депозитарній установі за її заявою.

Зміни до Правил набирають чинності з 21 жовтня 2017 року.