Home Issuers Procedure of instructions submission for forming of register/list of securities owners/informational statement
Порядок подання розпоряджень на складання реєстру/переліку власників іменних ЦП/інформаційної довідки Print

 

 

Крок 1:Перед поданням до Центрального депозитарію розпорядження на складання реєстру/переліку власників іменних ЦП / інформаційної довідки

 

А
ПЕРЕКОНАТИСЯ, ЩО ТЕРМІН ДІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ РОЗПОРЯДНИКА(-ІВ) РАХУНКУ ДІЙСНИЙ

 

Інформація наявна в Анкеті рахунку клієнта або за телефонами: 044-363-04-00

Б

ПЕРЕВІРИТИ ВІДСУТНІСТЬ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА ДОСТАТНІСТЬ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖУ

Перевірити можна за посиланням.

Інформація за телефонами: 044-363-04-08

РЕКОМЕНДОВАНИЙ АВАНС: 494 грн. ( 200 грн. + двомісячний платіж за обслуговування випуску)

 

 

Крок 2: Оформити та подати до Центрального депозитарію розпорядження на складання реєстру/переліку власників іменних ЦП / інформаційної довідки

 

А

Вибрати відповідний вид розпорядження на реєстр:

Додаток № 24

РЕЄСТР ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ,

Перелік акціонерів, які мають ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Перелік акціонерів, яким надсилатиметься ПИСЬМОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Перелік акціонерів, які мають ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ДИВІДЕНДІВ ЗА АКЦІЯМИ/ДОХОДУ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

 

та обрати дату обліку: 

СТАНОМ НА __________201_р.

 

Для ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДОВІДКИ

Вибрати відповідний вид інформаційної довідки

Додаток № 29

Про акціонерів, які є власниками _____ і більше відсотків від статутного капіталу, на підставі реєстру власників іменних цінних паперів

Про наявність/відсутність державної частки в статутному капіталі, на підставі реєстру власників іменних цінних паперів

Про акціонерів – нерезидентів із зазначенням кількості акцій, якими вони володіють, на підставі реєстру власників іменних цінних паперів

Довідку про акціонерів – юридичних осіб і спільної кількості фізичних осіб із зазначенням кількості акцій, якими вони володіють, на підставі реєстру власників іменних цінних паперів

Про укладання договору про обслуговування випусків цінних паперів між емітентом і центральним депозитарієм, оформлення глобального сертифікату та про наявність/відсутність державної частки в статутному капіталі, на підставі реєстру власників іменних цінних паперів

Б

ОФОРМИТИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ РЕГЛАМЕНТУ ЦД:

Надання реєстру власників іменних цінних паперів / переліку акціонерів

пп. 4.5 Розділу І

 

ТІЛЬКИ ДЛЯ РЕЕСТРІВ:

Вибрати ЛИШЕ одну з підстав для складання реєстру, передбачених пп. 4.5 Розділу І Регламенту ЦД та відмітити її у розпорядженні.

 

Для ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДОВІДКИ

Заповнити значення:

Підстава для складання реєстру

для формування інформаційної довідки