Головна Новини Останні новини 24.02.2017 Семінар: Акціонерні товариства: нові вимоги та можливості. Оптимізація витрат корпоративних дій. Взаємодія з Центральним депозитарієм України
24.02.2017 Семінар: Акціонерні товариства: нові вимоги та можливості. Оптимізація витрат корпоративних дій. Взаємодія з Центральним депозитарієм України Друк
П'ятниця, 17 лютого 2017, 11:34

 

ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР: «Акціонерні товариства: нові вимоги та можливості. Оптимізація витрат корпоративних дій. Взаємодія з Центральним депозитарієм України»

Увага! Змінено дату з 22 лютого на 24 лютого 2017 року

Час проведення:  з 10 до 17 години 

Останні зміни в законодавстві щодо діяльності органів та посадових осіб акціонерних товариств

• Нові вимоги щодо формування наглядової ради товариства. Склад та структура наглядової ради.
• Незалежні члени наглядової ради. Вимоги, порядок обрання, права та обов’язки незалежних директорів.
• Комітети наглядової ради. Перелік обов’язкових комітетів. Порядок формування та функціонування комітетів, їх повноваження.

Новий порядок вчинення правочинів із заінтересованістю

• Нові підходи до визначення «заінтересованості» у вчиненні правочинів. Зміни у порядку вчинення правочинів із заінтересованістю.
• Роль наглядової ради та загальних зборів у вчиненні правочинів із заінтересованістю. Незаінтересовані члени наглядової ради та незаінтересовані акціонери.
• Наслідки порушення встановленого порядку вчинення правочинів із заінтересованістю.

Скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства. Зміна типу товариства

• Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний зборів. Відмінності та порядок формування. Нові обов’язки наглядової ради щодо скликання загальних зборів акціонерів.
• Повідомлення про проведення загальних зборів. Нові можливості для акціонерних товариств.
• Нові вимоги щодо проведення загальних зборів. Бюлетені для голосування. Лічильна комісія. Протокол загальних зборів акціонерів.
• Порядок заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.
• Внесення змін до системи депозитарного обліку

Взаємодія акціонерного товариства та Центрального депозитарію України

• Порядок формування переліку акціонерів для проведення загальних зборів та в інших випадках. Підстави для надання Центральним депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів. Дата обліку.
• Послуги Центрального депозитарію із забезпечення направлення акціонерам повідомлень про проведення загальних зборів.
• Порядок виплати акціонерним товариством дивідендів через депозитарну систему України
• Направлення акціонерним товариством корпоративних повідомлень через депозитарну систему України. Необхідні кроки (внесення змін до статуту, зміни до договору з депозитарієм).
• Обслуговування Центральним депозитарієм корпоративних операцій емітента.
• Перехід на новий формат взаємодії з емітентами в рамках ЕДО (сервіси Центрального депозитарію через веб-портал «Кабінет клієнта»).

Спікери:

Лібанов Максим - директор департаменту стратегії розвитку фондового ринку НКЦПФР

Тарасенко Олексій – член правління Центрального депозитарію України

Гончарук Наталія - керівник проектів з методології та корпоративного управління Центрального депозитарію України

Румпа Сергій  - голова спілки «Українські емітенти»

Саад Шаді – директор юридичної компанії «Саад Лігал» 

 

Місце проведення: м. Київ, бул. Шевченка 60.

Вартість – 1 950  грн. за одну особу.

Для отримання рахунку звертайтесь за телефоном +380(44)586-0979 або залиште запит за посиланням https://goo.gl/Upq0jZ або заповніть форму 

Відомості про учасника 24.02.2017

Найменування компанії *
Код ЄДРОПОУ *
П.І.Б. учасника семінару *
E-mail *
Контактний телефон *
Чи потрібен Вам Акт виконаних робіт? *
Код перевірки