Головна
Позиція представників клієнтів НДУ щодо надання до ЦД інформації про стан рахунків у цінних паперах депонентів Друк

Рада учасників депозитарної системи ПАТ «НДУ», яка формується із представників клієнтів НДУ та, серед іншого, забезпечує захист інтересів учасників депозитарної системи, виступає проти встановлення обов’язку депозитарної установи передавати інформацію щодо стану рахунків у цінних паперах депонентів, а також щодо проведення між рахунками депонентів облікових операцій переказу прав на цінні папери, пов'язаних з набуттям або припиненням цих прав. Передача інформації від депозитарних установ до ЦД передбачається пунктом 22 розділу IX Положенням про провадження депозитарної діяльності, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 №735. 

 

 

Рада учасників аргументує свою позицію, виходячи із наступного: 

  • Відповідно до пункту 3 статті 24 Закону України «Про депозитарну систему України»  інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, надається власнику інформації або його представникові відповідно до умов договору, або іншим особам у передбачених законом випадках. Власником інформації, що міститься у системі депозитарного обліку на рахунку депонента, відкритому депозитарною установою є депонент. Центральний депозитарій не відноситься до переліку осіб, визначених законом, на вимогу яких надається інформація, що міститься в системі депозитарного обліку.
  • Інформація, що міститься в копіях баз даних системи депозитарного обліку, переданих депозитарними установами до Центрального депозитарію, не може бути використана власником в суді для встановлення (відновлення) права власності на цінні папери. Адже офіційний статус даної інформації (копії бази даних) не визначений на рівні законодавства.
  • Особа, що має намір вчинити протиправні дії щодо активів (цінні папери), може протягом тижня (або навіть декількох днів) після передачі бази даних до Центрального депозитарію провести безліч депозитарних операцій щодо цінних паперів власника та відслідкувати дану інформацію про перехід права власності при необхідності буде вкрай важко. Або особа може провести незаконні операції щодо цінних паперів та передати інформацію до Центрального депозитарію як резервну копію, що створить умови для узаконення протиправного власника у своєму нібито «праві власності».

Враховуючи наведене вище, передача резервних копій до Центрального депозитарію прямо суперечить Закону України «Про депозитарну систему України», не вирішує проблемних питань, як це декларується НКЦПФР, а також може мати негативні правові наслідки узаконення протиправних дій щодо цінних паперів.

 

Disclaimer: Всі матеріали розділу «Рада учасників» є позицією членів Ради учасників ПАТ «НДУ». Всі матеріали згаданого розділу публікуються від імені Ради учасників. Офіційна позиція ПАТ «НДУ» може відрізнятись від позиції висловленої в даному розділі. Розміщення публікацій не передбачає надання згоди від імені ПАТ «НДУ» щодо змісту та форми публікацій.