Головна Статистика Статистичні дані за період з 01.09.2016 по 30.09.2016
Статистичні дані за період з 01.09.2016 по 30.09.2016 Друк

 

За період з 01.09.2016 по 30.09.2016 відкрито рахунки у цінних паперах 16 емітентам:

ЄДРПОУ Найменування
39914436-23300404 ТОВ "КУА "ПРОФІТ КАПІТАЛ" (ПВІФ "ОРГАНІК" НВЗТ)
22334753-23300416 ПрАТ КУА "Карпати-інвест" (ПВІФ "Парус інвест")
  АТ "ЗНВКІФ "МАР-САРА КАПІТАЛ"
  АТ "ЗНВКІФ "ДОМІНІОН ФІНАНС"
  АТ "ЗНВКІФ "МАГІСТРАТ ІНВЕСТ"
  АТ "ЗНВКІФ "СПІРІТ-ІНВЕСТ"
  АТ "ІЛІОН"
  АТ "ФІНТАЙМ"
00451398 ЗАТ "РіМал"
  АТ "АКЦЕНТ"
  АТ "СЕНАТ"
  Публічне акціонерне товариство "Торгово-розважальний центр "СТАНІСЛАВ"
  АТ ЗНВКІФ "ЕКО КАПІТАЛ"
25071700-23300419 ТОВ "КУА "Західінвест" (ПЗНВІФ "Досліджень та економічного розвитку")
25071700-23300418 ТОВ "КУА "Західінвест" (ПЗНВІФ "Омегаінвест")
  АТ "ЗНВКІФ "С1 ІНВЕСТ"

 

За період з 01.09.2016 по 30.09.2016 депоновано 65 глобальних сертифікатів випусків загальною номінальною вартістю 22 172 740 226,31 грн.

Статистичні дані cтаном на 30.09.2016

Кількість відкритих рахунків:

Емітентів 10 630
Зберігачів та депозитарних установ
(у тому числі рахунки, за якими ЦД є уповноваженим на зберігання,
та відкриті на виконання рішення НКЦПФР від 26.03.13 №430)
435
Депозитаріїв-кореспондентів 1

 

Загальний обсяг депозитарних активів:

 • 1 245 818 675 853,78 грн.

Обсяг цінних паперів, розміщених за межами України, які знаходяться на обслуговуванні в НДУ:

 • 1 390 437 148,71 грн.

Обсяг цінних паперів дематеріалізованих випусків:

 • 294 777 229 853,56 грн.

Загальна номінальна вартість знерухомлених цінних паперів відповідно до свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, які тимчасово зберігаються в НДУ:

 • 10 062 303 182,53 грн.

Кількість випусків, які знаходяться на обслуговуванні в НДУ:

 • 12 290 (з них дематеріалізованих випусків 3 951 та 15 випусків, розміщених за межами України)

 

За період з 01.09.2016 по 30.09.2016 проведено операцій:

 • первинного розміщення на загальну номінальну вартість понад 840,1 млн. грн.;
 • дематеріалізації на загальну номінальну вартість майже 7 млн. грн.;
 • операцій переказу між рахунками депозитарних установ на загальну номінальну вартістьпонад 7,6 млрд. грн.;
 • операцій складання реєстрів власників іменних цінних паперів/переліків акціонерів за запитами емітентів – 758 (надано емітентам інформацію про 615 370  рахунків в цінних паперах власників);
 • надання інформаційних довідок, складених на підставі реєстрів власників іменних цінних паперів за запитами емітентів – 112;
 • адміністративних операцій по рахункам клієнтів внаслідок внесення змін до реквізитів юридичних осіб –232;
 • надано інших iнформацiйних довідок, передбачених чинним законодавством, та засвідчені звіти про розміщення цінних паперів випусків  емітентів – 62;
 • виконано 94 розпоряджень емітентів на виплату доходів/сум погашення грошовими коштами на загальну суму –  899 996 516,75 грн.