Головна Статистика Статистичні дані за період з 01.08.2016 по 31.08.2016
Статистичні дані за період з 01.08.2016 по 31.08.2016 Друк

 

За період з 01.08.2016 по 31.08.2016 відкрито рахунки у цінних паперах 12 емітентам:

ЄДРПОУ Найменування
  АТ "ЗНВКІФ "ГАРАНТ"
  АТ "ЗНВКІФ "ІНВЕСТ-ІНІЦІАТИВА"
  АТ "ЗНВКІФ "ФЕУ ФІНАНС"
00847363 ВАТ "БІЛОКУРАКИНСЬКИЙ"
32825539-23300361 ТОВ "КУА "ГРАНД-ІНВЕСТ" (ПЗНВІФ "РЕНЕСАНС КАПІТАЛ")
05490055 ПрАТ "ВЕСЕЛИНІВСЬКА РОДЮЧІСТЬ"
  АТ "КОРИФЕЙ"
  АТ "ГЛОРІ"
  АТ "ГЕНЕЗИС"
19334672-23300407 ТОВ "КУА "АКТИВ" (ПВІФ НЗ "Сайленс")
  АТ "ЗНВКІФ "СІТІ ПРЕМ'ЄР ГРУП"
  АТ "ЗНВКІФ "ФІНРАЙЗ"

 

За період з 01.08.2016 по 31.08.2016 депоновано 67 глобальних сертифікатів випусків загальною номінальною вартістю 22 770 479 484,92 грн.

Статистичні дані cтаном на 31.08.2016

Кількість відкритих рахунків:

Емітентів 10 623
Зберігачів та депозитарних установ
(у тому числі рахунки, за якими ЦД є уповноваженим на зберігання,
та відкриті на виконання рішення НКЦПФР від 26.03.13 №430)
436
Депозитаріїв-кореспондентів 1

 

Загальний обсяг депозитарних активів:

 • 1 235 417 689 415,65 грн.

Обсяг цінних паперів, розміщених за межами України, які знаходяться на обслуговуванні в НДУ:

 • 1 462 303 561,37 грн.

Обсяг цінних паперів дематеріалізованих випусків:

 • 295 212 103 377,55 грн.

Загальна номінальна вартість знерухомлених цінних паперів відповідно до свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, які тимчасово зберігаються в НДУ:

 • 10 088 194 472,76 грн.

Кількість випусків, які знаходяться на обслуговуванні в НДУ:

 • 12 309 (з них дематеріалізованих випусків 3 970 та 15 випусків, розміщених за межами України)

 

За період з 01.08.2016 по 31.08.2016 проведено операцій:

 • первинного розміщення на загальну номінальну вартість понад 2,4 млрд. грн.;
 • дематеріалізації на загальну номінальну вартість майже 2 млн. грн.;
 • операцій переказу між рахунками депозитарних установ на загальну номінальну вартістьмайже 3,8 млрд. грн.;
 • операцій складання реєстрів власників іменних цінних паперів/переліків акціонерів за запитами емітентів – 735 (надано емітентам інформацію про 472 990  рахунків в цінних паперах власників);
 • надання інформаційних довідок, складених на підставі реєстрів власників іменних цінних паперів за запитами емітентів – 67;
 • адміністративних операцій по рахункам клієнтів внаслідок внесення змін до реквізитів юридичних осіб –257;
 • надано інших iнформацiйних довідок, передбачених чинним законодавством, та засвідчені звіти про розміщення цінних паперів випусків  емітентів – 58;
 • виконано 98 розпоряджень емітентів на виплату доходів/сум погашення грошовими коштами на загальну суму –  399 942 997,41 грн.