Головна Статистика Статистичні дані за період з 01.06.2016 по 30.06.2016
Статистичні дані за період з 01.06.2016 по 30.06.2016 Друк

 

За період з 01.06.2016 по 30.06.2016 відкрито рахунки у цінних паперах 10 емітентам:

ЄДРПОУ Найменування
00376633 ВАТ "БОРИСЛАВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ"
14307972 ПАТ "Завод "Нева"
35806592-23300382 ТОВ "КУА "ІНВЕСТМЕНТ КЕПІТАЛ" (ПВНЗІФ "НОВІ ІНВЕСТИЦІЇ")
14173508 "Ресторан "ПОДІЛЛЯ"
38616023-23300398 ТОВ "КУА "АКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ" (ПВНЗІФ "ГРІНВІЛЬ ХАУС")
38005398-23300383 ТОВ "КУА "СВІТЛОЗАР" (ЗНВПІФ "СИНГУЛАРІТІ")
39902698-23300378 ТОВ "КУА "АУРУМ" (ЗНВПІФ "СІГМАУР")
  АТ "ПРОВАНС"
  АТ "АСТЕРА"
  АТ "ВІННЕР"

 

За період з 01.06.2016 по 30.06.2016 депоновано 56 глобальних сертифікатів випусків загальною номінальною вартістю 49 420 126 497,79 грн.

Статистичні дані cтаном на 30.06.2016

Кількість відкритих рахунків:

Емітентів 10 623
Зберігачів та депозитарних установ
(у тому числі рахунки, за якими ЦД є уповноваженим на зберігання,
та відкриті на виконання рішення НКЦПФР від 26.03.13 №430)
436
Депозитаріїв-кореспондентів 1

 

Загальний обсяг депозитарних активів:

 • 1 229 557 980 195,44 грн.

Обсяг цінних паперів, розміщених за межами України, які знаходяться на обслуговуванні в НДУ:

 • 1 471 591 859,89   грн.

Обсяг цінних паперів дематеріалізованих випусків:

 • 296 474 852 382,31 грн.

Загальна номінальна вартість знерухомлених цінних паперів відповідно до свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, які тимчасово зберігаються в НДУ:

 • 10 196 471 586,41 грн.

Кількість випусків, які знаходяться на обслуговуванні в НДУ:

 • 12 341 (з них дематеріалізованих випусків 4 032 та 15 випусків, розміщених за межами України)

 

За період з 01.06.2016 по 30.06.2016 проведено операцій:

 • первинного розміщення на загальну номінальну вартість майже 598 млн. грн.;
 • дематеріалізації на загальну номінальну вартість понад 2,1 млн. грн.;
 • операцій переказу між рахунками депозитарних установ на загальну номінальну вартістьмайже 5,9 млрд. грн.;
 • операцій складання реєстрів власників іменних цінних паперів/переліків акціонерів за запитами емітентів – 841 (надано емітентам інформацію про 704 174  рахунки в цінних паперах власників);
 • надання інформаційних довідок, складених на підставі реєстрів власників іменних цінних паперів за запитами емітентів – 80;
 • адміністративних операцій по рахункам клієнтів внаслідок внесення змін до реквізитів юридичних осіб –375;
 • надано інших iнформацiйних довідок, передбачених чинним законодавством, та засвідчені звіти про розміщення цінних паперів випусків  емітентів – 86;
 • виконано 99 розпоряджень емітентів на виплату доходів/сум погашення грошовими коштами на загальну суму –  521 205 654,48 грн.