Головна Статистика Статистичні дані за період з 01.04.2016 по 30.04.2016
Статистичні дані за період з 01.04.2016 по 30.04.2016 Друк
Документ без названия

 

За період з 01.04.2016 по 30.04.2016 відкрито рахунки у цінних паперах 2 депозитарним установам:

ЄДРПОУ Найменування
39554445 ТОВ "ПОРТО ДЕЛ МАРК"
40226384 ТОВ "УНІБУД ФІНАНС"

 

За період з 01.04.2016 по 30.04.2016 відкрито рахунки у цінних паперах 17 емітентам:

ЄДРПОУ Найменування
  АТ "НІКА"
  АТ "ПРОСПЕКТ"
  АТ "АТЛАНТ"
40406890 АТ "ЛІБЕРТІ ІНВЕСТ"
40407119 АТ "КАЙЛАС"
00856089 ПАТ "Ольгівське"
24583118 ПАТ "КАСКАД"
  АТ "ЛЕСТЕР"
  АТ "ФАРОН"
  АТ "МАЙСЕН"
38090420-23300365 ТОВ "КУА "АТЛАНТІС КАПІТАЛ" (ЗНВПІФ "СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ")
  АТ "ЗНВКІФ "КНЯГИНЯ ЯРОСЛАВНА"
33172959-211859 ТОВ "КУА "СЕМ" (ПІФ "СЕМ Ажіо")
  ПРАТ "ТЕРМОРОК"
  ПРАТ "ТЕРМОПЛИТА"
00911859 ВАТ "Сокальагроспецмонтаж"
  АТ "ЗНВКІФ "ГЛОБАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ"

 

 

За період з 01.04.2016 по 30.04.2016 депоновано 103 глобальних сертифікатів випусків загальною номінальною вартістю 49 749 203 691,63 грн.

Статистичні дані cтаном на 30.04.2016

Кількість відкритих рахунків:

Емітентів 10 622
Зберігачів та депозитарних установ
(у тому числі рахунки, за якими ЦД є уповноваженим на зберігання,
та відкриті на виконання рішення НКЦПФР від 26.03.13 №430)
434
Депозитаріїв-кореспондентів 1

 

 

Загальний обсяг депозитарних активів:

 • 1 225 711 071 542,36 грн.

Обсяг цінних паперів, розміщених за межами України, які знаходяться на обслуговуванні в НДУ:

 • 1 454 078 886,61  грн.

Обсяг цінних паперів дематеріалізованих випусків:

 • 337 352 783 926,94 грн.

Загальна номінальна вартість знерухомлених цінних паперів відповідно до свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, які тимчасово зберігаються в НДУ:

 • 10 196 493 636,41 грн.

Кількість випусків, які знаходяться на обслуговуванні в НДУ:

 • 12 390 (з них дематеріалізованих випусків 4 070 та 15 випусків, розміщених за межами України)

 

За період з 01.04.2016 по 30.04.2016 проведено операцій:

 • первинного розміщення на загальну номінальну вартість майже 11,8 млрд. грн.;
 • дематеріалізації на загальну номінальну вартість майже 637 млн. грн.;
 • операцій переказу між рахунками депозитарних установ на загальну номінальну вартістьпонад 9,3 млрд. грн.;
 • операцій складання реєстрів власників іменних цінних паперів/переліків акціонерів за запитами емітентів – 4 913 (надано емітентам інформацію про 3 334 277 рахунків в цінних паперах власників);
 • надання інформаційних довідок, складених на підставі реєстрів власників іменних цінних паперів за запитами емітентів – 207;
 • адміністративних операцій по рахункам клієнтів внаслідок внесення змін до реквізитів юридичних осіб –577;
 • надано інших iнформацiйних довідок, передбачених чинним законодавством, та засвідчені звіти про розміщення цінних паперів випусків  емітентів – 89;
 • виконано 96 розпоряджень емітентів на виплату доходів/сум погашення грошовими коштами на загальну суму –  202 669 712,48 грн.