Головна
Щодо участі у роботі Ради учасників депозитарної системи ПАТ «НДУ» Друк


До уваги учасників депозитарної системи!

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України», Статуту ПАТ «НДУ» Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (далі – Центральний депозитарій) було розроблено та рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» (Протокол № 2 від 28.04.2015) затверджено Положення про Раду учасників депозитарної системи Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» (далі - Положення).

Цим Положенням визначається статус, склад, повноваження, процедура обрання та порядок роботи Ради учасників депозитарної системи Центрального депозитарію (далі – Рада учасників).

Рада учасників є консультативним органом Центрального депозитарію, створюється з метою забезпечення врахування та захисту інтересів учасників депозитарної системи. 

Відповідно до Положення до складу Ради учасників з правом голосу можуть входити юридичні особи учасники депозитарної системи (по одному представнику від однієї юридичної особи), які користуються послугами Центрального депозитарію на підставі договору, а саме:

- депозитарні установи – за наявності укладеного з Центральним депозитарієм депозитарного договору;

- емітенти цінних паперів – за наявності укладеного з Центральним депозитарієм договору про обслуговування випусків цінних паперів.

До складу Ради учасників також можуть входити:

- Національний банк України;

- фондові біржі – за наявності укладеного з Центральним депозитарієм договору про обмін інформацією;

- клірингові установи / Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках – за наявності укладеного з Центральним депозитарієм договору про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу;

- торговці цінними паперами; 

- компанії з управління активами;

- депоненти.

Шановні учасники депозитарної системи!

Якщо Ви бажаєте взяти участь у роботі Ради учасників, просимо до «29» травня 2015 року у встановленому Положенням порядку надати Голові Правління Центрального депозитарію письмову заяву в довільній формі про бажання бути членом Ради учасників.

Заява подається на адресу за місцезнаходженням Центрального депозитарію: 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8.

 

Звертаємо вашу увагу!

Склад Ради учасників обирається на першому засіданні Ради учасників, яке скликається Головою Правління Центрального депозитарію з числа осіб, які надали письмову заяву про бажання бути членом Ради учасників. 

Кількісний склад Ради учасників складає не більше 15 (п’ятнадцяти) членів.

Склад Ради учасників обирається за наступним принципом:

- від депозитарних установ – 5 представників;

- від емітентів, які не є професійними учасниками фондового ринку – 5 представників; 

- від Національного банку України, осіб, які провадять клірингову діяльність, діяльність фондових бірж, торговців цінними паперами та компаній з управління активами, які не є емітентами, а також депонентів – 5 представників.

До складу Ради учасників не можуть входити особи, які є членами інших органів Центрального депозитарію.

Центральний депозитарій завжди намагається враховувати побажання учасників депозитарної системи та здійснювати свою діяльність з урахуванням захисту інтересів учасників депозитарної системи.

З питань формування складу Ради учасників просимо звертатись до Юридичного управління Центрального депозитарію за телефоном +38 044 591-04-33.