Головна
Затверджено графік переходу депозитарних установ на оновлений режим роботи з СОІ ЦД Друк

 

14.11.2016 Наказом Голови Правління Центрального депозитарію № 59  затверджено графік переходу депозитарних установ на оновлений режим роботи з СОІ Центрального депозитарію.

Депозитарні установи переходять на оновлений режим роботи з СОІ Центрального депозитарію з 17.11.2016. За посиланнями можна ознайомитись із графіком та інструкцією.

Нагадаємо, перехід депозитарних установ на оновлений режим взаємодії з СОІ ЦД передбачає надання депозитарними установами до Центрального депозитарію інформації щодо стану рахунків у цінних паперах депонентів депозитарної установи та інформації щодо проведення між рахунками депонентів облікових операцій переказу прав на цінні папери, пов'язаних з набуттям/припиненням цих прав тощо.

Передача інформації від депозитарних установ до ЦД передбачається пунктом 22 розділу IX Положенням про провадження депозитарної діяльності, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 №735.

З метою реалізації зазначеної норми, рішенням Правління ПАТ «НДУ» від 05.10.2016 № 2/24 затверджено Порядок, строки та обсяги надання депозитарними установами до Центрального депозитарію інформації щодо стану рахунків у цінних паперах депонентів цієї депозитарної установи та інформації щодо проведення між рахунками депонентів цієї депозитарної установи облікових операцій переказу прав на цінні папери, пов'язаних з набуттям/припиненням цих прав (далі - Порядок). Порядок погоджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.10.2016 № 1022.

У разі виникнення будь-яких технічних запитань просимо звертатись до Служби технічної підтримки за тел.: (044) 591-04-32