Головна
Національний депозитарій України
Позиція представників клієнтів НДУ щодо надання до ЦД інформації про стан рахунків у цінних паперах депонентів Друк

Рада учасників депозитарної системи ПАТ «НДУ», яка формується із представників клієнтів НДУ та, серед іншого, забезпечує захист інтересів учасників депозитарної системи, виступає проти встановлення обов’язку депозитарної установи передавати інформацію щодо стану рахунків у цінних паперах депонентів, а також щодо проведення між рахунками депонентів облікових операцій переказу прав на цінні папери, пов'язаних з набуттям або припиненням цих прав. Передача інформації від депозитарних установ до ЦД передбачається пунктом 22 розділу IX Положенням про провадження депозитарної діяльності, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 №735. 

 

Детальніше...
 
Рада учасників НДУ інформує клієнтську спільноту про актуальні проекти Друк

У вересні поточного року почав роботу оновлений склад Ради учасників депозитарної системи ПАТ «НДУ». З першого засідання було прийнято рішення регулярно звітувати про діяльність Ради перед клієнтською спільнотою. 

Детальніше...
 
Відбулось перше засідання оновленого складу Ради учасників НДУ Друк

 

6 вересня 2016 року відбулося перше засідання оновленого складу Ради учасників депозитарної системи ПАТ «НДУ».

Детальніше...
 
Правова база Друк

 

Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»

Закон України «Про депозитарну систему України»

Закон України «Про акціонерні товариства»

Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»

 

Положення про провадження депозитарної діяльності, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 735 від 23.04.2013

Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 431 від 08.04.2014

Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 47 від 22.01.2014

Порядок переведення випущених емітентом у документарній формі акцій на пред'явника в іменні акції, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 804 від 24.06.2014

Порядок передачі інформації, що міститься у системі реєстру власників іменних цінних паперів, до системи депозитарного обліку, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 729 від 18.04.2013

Положення про глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1332 від 30.07.2013

Порядок скасування реєстрації випусків акцій, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 737 від 23.04.2013

Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2998 від 27.12.2013

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

 

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо цінних паперів, які обліковуються в системі депозитарного обліку Центрального депозитарію

 
Результати голосування за обрання Ради учасників НДУ Друк

 

Повідомляємо, що за результатами рейтингового голосування з обрання членів Ради учасників депозитарної системи ПАТ «НДУ» членами Ради учасників обрано.

Детальніше...
 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

Сторінка 1 з 25