A classic American breakfast is hearty and delicious. It consists of items such as eggs, bacon, sausage, toast, pancakes, waffles, oatmeal, cereal and various other baked goods. Eggs are often prepared scrambled or over-easy with toast on the side. Bacon and sausage are usually fried in a skillet. Toast can be served plain or buttered with jams and jellies spread on top. Pancakes and waffles are popular breakfast items that can be served with syrup, butter or whipped cream while oatmeal is a warm breakfast choice that can be topped with fresh fruit or honey. Cold cereals offer convenience when time is of the essence while muffins make for a satisfying snack at any mealtime. A classic American breakfast ageekoutside.com can also include a variety of fresh fruits, yogurt, and juices. There is something for everyone on this classic breakfast menu! The best part about a classic American breakfast is that it offers delicious and nourishing options to start your day off right. So why not try it today? You won’t regret it! Enjoy!

Статус розпорядження на складання реєстра власників іменних ЦП

Послуги з проведення загальних зборів власників облігацій

obl_17

Головна

 

 

Особливості внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах під час дії воєнного стану:

  • документи щодо внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах приймаються у формі електронних документів засобами веб-сервісу «Кабінет Клієнта» (тип документа "Розпорядження на внесення змін до анкети рахунку Емітента") або паперовому вигляді.
  • картка зразків підписів та відбитку печатки зараз не подається. Має бути обов’язково надана при зверненні до Центрального депозитарію після внесення змін з паперовим документом;
  • верифікація представників проходить в режимі відеотрансляції, детальніше за посиланням. Для проходження верифікації необхідно надати згоду на проведення такої.

 

 

Future now: Capital markets of Ukraine. НДУ ініціює нову платформу для розвитку ринків капіталу України!

___20

 

 

 

 

 

Увага! Інформація про порядок виплати доходів/сум погашення за цінними паперами з 01.07.2021 року.

Шановні клієнти!

Як вже раніше повідомлялося, в зв’язку зі змінами в законодавстві, які набувають чинності з 01.07.2021 року, та припиненням здійснення ПАТ «Розрахунковий центр» банківської діяльності з 01.07.2021 року, з 01.07.2021 року змінюється порядок виплати доходів/сум погашення за цінними паперами. Звертаємо увагу, що Додаткові угоди щодо виплати доходів/сум погашення, які були укладені до 30.06.2021 року, потребують обов’язкового переукладання і надання послуг з виплати доходів/сум погашення на підставі таких додаткових угод не може бути здійснено в зв’язку зі змінами в законодавстві.

З умовами додаткової угоди щодо виплати доходів/сум погашення, що діє з 01.07.2021 року, а також з порядком її укладання можна ознайомитися за посиланням.

 

НАГАДУЄМО! Щодо виконання учасниками фондового ринку рішень РНБО

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.10.15 №1707 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» встановлено порядок дій професійних учасників фондового ринку, зокрема, депозитарних установ для виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України (далі – РНБО) про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних та юридичних осіб, інформація щодо яких додається до такого рішення РНБО (далі - санкційний список).

Інформація щодо встановлених депозитарними установами відповідно до вимог рішення НКЦПФР від 13.10.15 №1707 обмежень відображається у реєстрі/переліку власників іменних цінних паперів, який складається Центральним депозитарієм на підставі інформації про власників цінних паперів станом на 24:00 (за київським часом) дня дати обліку, яка формується відповідно до записів на рахунках у цінних паперах, що обслуговуються депозитарними установами.

Для депозитарних установ, які для провадження професійної діяльності депозитарної установи використовують програмне забезпечення, надане Центральним депозитарієм, інструкцію щодо встановлення обмеження (в залежності від виду обмежувального заходу, який застосовується відповідно до санкційного списку рішення РНБО), розміщено на сайті Центрального депозитарію за посиланням.

Депозитарні установи, які для провадження професійної діяльності депозитарної установи використовують альтернативне програмне забезпечення, для встановлення відповідного обмеження мають користуватись наявними в програмному забезпеченні функціоналами.

 

До уваги Емітентів!

ПАТ «НДУ» повідомляє, що з 01.11.2019р. реєстри власників іменних цінних паперів/переліки акціонерів в електронному вигляді будуть надаватись в форматі .xml. згідно специфікації, в форматі .csv згідно специфікації та форматі .doc. Формати мають різні функціональні можливості, враховуйте дану інформацію при плануванні подальшої роботи.


До уваги депозитарних установ!

Формування адміністративних даних депозитарних установ до НКЦПФР, що використовують DEPEND Q,  доступно за посиланням https://my.csd.ua/reports

Інструкція користувача Перелік випусків цінних паперів, за якими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку зупинено торгівлю на будь-якій фондовій біржі на визначений термін.

Перелік випусків 


УВАГА! Зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів емітентів, які зареєстровані на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

Рішення НКЦПФР від 13.03.2015 № 344

Перелік випусків