Нове програмне забезпечення ЦД

Depend

Виплата доходів / сум погашення грошовими коштами

Головна

До уваги клієнтів!

Звертаємо Вашу увагу щодо зміни юридичної адреси ПАТ «НДУ»!

Нова юридична адреса - вул. Тропініна, 7-г, м. Київ, 04107.

Важливо! Національний депозитарій України здійснює прийом та видачу документів, у тому числі як уповноважений на зберігання за новою адресою – вул. Тропініна, 7-г, м. Київ, 04107.

 


Шановні Емітенти!

Відбулися зміни до Умов Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів щодо виплати доходів/сум погашення грошовими коштами.

Докладніше за посиланням.Перелік випусків цінних паперів, за якими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку зупинено торгівлю на будь-якій фондовій біржі на визначений термін.

Перелік випусків 


УВАГА! Зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів емітентів, які зареєстровані на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

Рішення НКЦПФР від 13.03.2015 № 344

Перелік випусків


Статус ППДО

 

LEI (Legal Entity Identifier)

On-line сервіс